lördag 8 december 2018

Hällkista, Visingsö

Vid landsvägen i Rökinge på sydvästra Visingsö finns en hällkista. Den anses vara från ca 1600 f.Kr. (yngre stenåldern).Visingsö var vid den här tiden betydligt större. Landhöjningen av norra Vättern tippar sjön och höjer vattennivån i söder. De stränder som beboddes under stenåldern ligger nu under vatten. När hällkistan byggdes för ca 4 000 år sedan låg Vätterns yta minst 3 meter lägre än idag.Hällkistan undersöktes redan 1874. Då hittade man en flintdolk och några obrända ben. Hällkistor var kollektivgravar så benen kan ha tillhört flera individer. I en annan hällkista på södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades skelett från minst fyra människor.


Senaste besök: 15 september 2018

Hitta hit: Strax söder om Rökinge på Visingsö.

Inga kommentarer: