torsdag 22 december 2011

Gråborg & S:t Knuts kapell

I samband med Ölands Skördefest i år (2011) så passade jag och syrran på att besöka Gråborg och S:t Knuts kapell. Nu var det inte första gången vi var där, men det var säkert minst 10 år sedan vi var där sist gång.

Gråborg, en av Ölands 21 registrerade fornborgar, är den största. Gråborg är faktiskt en av Sveriges största fornborgar! Borgen uppfördes under järnåldern och användes ända in i medeltiden. Liksom Ismantorps borg, som jag skrivit om tidigare, är Gråborg centralt belägen på ön. Borgmuren omsluter en yta på 210 x 160 meter, och ringmuren har en höjd på mellan 4 och 7 meter. Dess ursprungliga höjd var mellan 8 och 10 meter, och med en tjocklek på ca 10 meter. Borgen har haft tre portar/ingångar, men idag finns bara den nordvästra porten kvar. Denna port har ett medeltida valv, och enligt gamla källor var denna port krönt av ett mindre torn.

Ringmuren sett från lilla vägen fram till borgen.
Man vet inte borgens exakta ålder eller funktion, då man inte gjort några mer noggranna arkeologiska undersökningar för att fastställa detta. Man vet dock att den anlagdes någon gång under järnåldern och användes så sent som under kriget mot danskarna 1677. Gråborgs funktion har förmodligen förändrats från en försvarsborg i riktning mot handelsplats eller kanske om ett slags administrativt centrum.
Innanför ringmuren.

Det medeltida portvalvet.
Alldeles i närheten av Gråborg finns ruinen efter S:t Knuts kapell. Och det tyder på att Gråborg har haft stor betydelse under medeltiden. Annars skulle man ju inte byggt ett kapell här. Kapellet mätte 18 x 7 meter och uppfördes under 1100-talet, utan torn och var försedd med ett absidkor. Under gotiken förseddes kapellet med spetsbåge. Kapellet övergavs redan under 1500-talet och dess enda klocka konfiskerades till kronan 1560. Idag återstår endast västra gaveln och triumfbågen. Kapellet har förmodligen omgivits av en liten kyrkogård, man har nämligen funnit såväl skelett som gravstenar i närheten.

Kapellet var helgat åt den danske helgonkungen Knut, som blev dödad i ett uppror i Odense, år 1086 och som senare kom att bli skyddspatron hos den danska handelsorganisationen Knutsgillet. Detta tyder på att Borgs by och Gråborg haft kontakter med Danmark!
S:t Knuts kapell
Hitta hit: Från Ölandsbron, kör mot Ottenby (väg 136 söderut), vid Björnhovda kvarnar, kör mot Norra Möckleby. Därefter är det skyltat till Gråborg. (Det kan till och med vara skyltat vid Björnhovda, men det ska jag låta vara osagt)