torsdag 8 september 2016

Kvarnkungen

Alldeles utmed väg 136 i Björnhovda, vid Färjestaden, på Öland, står det en ståtlig väderkvarn. Det är ”Kvarnkungen”, Ölands största stubbkvarn. Stubbkvarnen är den vanligaste väderkvarnstypen på Öland, och de kännetecknas av att hela kvarnkroppen vrids mot vindriktningen.

I slutet av 1800-talet fanns det ca 2 000 väderkvarnar på Öland. Nästan alla bönder hade förr en kvarn för husbehov som de grovmalde sin säd i. Idag finns det ca 350 kvarnar på Öland.

Kvarnkungen är troligen byggd 1749, och flyttades över från Kalmar till Öland på 1880-talet. Kvarnkungen var en s.k. tullkvarn och mycket anlitad av ölandsbönderna. En tullkvarn drevs av en mjölnare och bönderna fick betala tull, oftast några kilo mjöl för malning av 100 kg säd.
Kvarnkungen har två stenpar, och vid riktigt god vind kunde båda stenparen mala samtidigt och då hade Kvarnkungen en kapacitet på 400 kg mjöl i timmen. Kvarnen var i bruk ända till 1930-talet, men då var den i mycket stort behov av upprustning. 1938 bildades Torslunda Hembygdsförening som köpte kvarnen samma år. Mindre reparationer gjordes. 1951 gjordes en omfattande renovering av kvarnen. Vingaxel, vingar och taktäckning med ekspån byttes ut.
Kvarnkungen har under årens lopp genomgått flera renoveringar och efter den senaste så väger den hela 70 ton, bara vingarna väger 4,5 ton.


Vägbeskrivning
Alldeles intill väg 136, vid korsningen Färjestaden, Norra Möckleby (, Borgholm, Mörbylånga)

Senaste besöksdatum 20 augusti 2016

tisdag 6 september 2016

Degerrörsbacken

I många många år har jag i Torslunda på Öland, sett en skylt med sevärdhetskringlan på med texten "Degerrörsbacken". Nu när jag var på Öland med mor och far så passade jag på att ta en liten tur dit.

Degerrörsbacken är ett naturreservat öster om Torslunda på Öland. Naturreservatet hålls öppet med hjälp av bete. Här finns endast ett glest trädskikt som består av framför allt ek. I buskskiktet är det enen som dominerar. I naturreservatet finns det ett stort inslag av orkidéer som grönvit nattviol, S:t Pers nycklar, Adam och Eva samt krutbrännare.

Inom området finns det ett järnåldersgravfält bestående av cirka 30 fornlämningar. Dessa utgörs av 20 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, fem oregelbundna stensättningar och en stensträng. Innan jag satte mig i bilen och for iväg så gjorde jag självklart en snabbgoogling på platsen och kunde då läsa att här finns ett järnåldersgravfält, och då var det inget svårt beslut alls att åka dit!
 
 
 

Vägbeskrivning Vid Torslunda kyrka följ skyltarna mot Degerrörsbacken och Kåtorp. Efter 1,3 kilometer sväng mot norr och följ blå skylt mot Degerrörsbacken. Det finns en liten parkering intill vägen.

Senaste besöksdatum
20 augusti 2016

måndag 5 september 2016

Odens flisor på Öland

Knappt en kilometer söder om Karums alvar och Noaks ark kan man se två stora resta kalkstenshällar. Kalkstenshällarna är 2,5-3,0 meter höga. Enligt sägnen var det ursprungligen en sten, men när asaguden Oden stack sitt svärd genom stenen för att tjudra Sleipner, sin häst, så sprack stenen. 


De höga kalkstensflisorna är faktiskt en del av ett gravfält från järnåldern, med ett 40-tal gravar. I början av 1900-talet utförde man en arkeologisk utgrävning på platsen, där sex gravar undersöktes. Man fann skelett av tre människor, en vuxen och två yngre individer liksom enkla vardagsföremål. 


Vägbeskrivning Tag av österut från väg 136 i Rälla. Strax innan korsningen vägkorsningen Långlöt/Gärdslösa återfinns Odens flisor.

Senaste besöksdatum
20 augusti 2016

söndag 4 september 2016

Karums alvar och Noaks ark

Karum på Öland, ligger i ett område med mycket omväxlande marktyper. Här finns både den magraste alvarmarken och slåtterkärr. Området ligger i en trakt som är mycket rik på fornlämningar.

Landskapet vi ser idag bär spår från många olika tidsskeenden, allt från järnålder och framåt. Här finns förhistoriska husgrunder, hägnader, odlingsrösen, brukningsvägar, uppodlade områden och gravfält. 

I den sydvästra delen av området ligger ett av Ölands mer kända gravfält, alldeles intill den slingrande vägen mellan Högsrum och Gärdslösa. Gravfältet benämns ibland Noaks ark, men namnet åsyftar endast den stora skeppssättning som finns i området. 


För egen del så var det faktiskt gravfältet och Noaks ark som lockade mig den här gången. Alvaren på Öland är riktigt häftiga med sin skiftande natur under årets alla årstider. Det är inte alltid kargt och eländigt som man lätt kan tro... Men, som sagt, den här gången var det forntidsnörden som ville få sitt! 


Sammanlagt innehåller gravfältet ett 70-tal gravar. Ett 25-tal av dessa har undersökts, däribland fyra rektangulära stensättningar. Dessa visade sig utgöra vapengravar från förromersk järnålder. Gravfältet anlades under bronsåldern och nyttjades troligen även under stora delar av järnåldern.

Noaks ark är skeppssättningen som fått ge namn åt hela gravfältet. Skeppssättningen är 26 meter lång och 3,5 meter bred. I mitten av denna skeppssättning står en stor klumpsten som möjligen kan symbolisera en mast. Skeppets ”roddarbänkar” är markerade med mindre stenar. 
Noaks ark
Noaks ark
När vi kom till Karums alvar så var det någon skola från
Holland som också var där och hade uppgifter att lösa!
I området kring Karum finns en rad intressanta växter och djur. På gravfältet vid Noaks ark växer till exempel hylsnejlika, fågelarv och alvarveronika. Ute på själva alvaret har man gjort många fynd av ovanliga växter, bland annat ängsvägstekel och klubbsprötad bastardssvärmare.

Vägbeskrivning Tag av från väg 136 i Rälla, österut. Kör förbi Högsrums kyrka vid vägkorset Gärdslösa/Långlöt, kör mot Gärdslösa. Gravfältet dyker upp på vänster sida av vägen. Det finns en parkering intill gravfältet.

Senaste besöksdatum
20 augusti 2016

lördag 3 september 2016

Skeppssättning i Borgholm

Utmed väg 136, ungefär mittemot bilprovningen (Besikta), så finns det en skeppssättning. Jag har sett de här stenarna i många år, men det har av någon anledning inte blivit av att jag besökt området. När jag och syrran var på husbilssemester 2014 sade jag att jag skulle cykla dit från campingen i Borgholm. Men, när det väl kom till kritan så blev det aldrig av. Cykelturen till Borgholms slottsruin tog väl musten ur mig. Men, nu när jag var på Öland med mor och far, och det var jag som rattade bilen, så tog jag beslutet att det minsann var dags för ett snabbstopp! 

Jag har inte hittat någon direkt information om den. Det finns ingen skylt vid själva fornlämningen. Det kan hända att det finns en skylt på Vikingavägen, men jag kom från ett helt annat håll, och med mor och far väntades i bilen så hade jag inte riktigt tid att springa runt och leta efter en eventuell skylt. Men, Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida är en guldgruva!

Skeppssättningen är 16 x 4 meter stor, och består av 19 resta gråstenar som är mellan 0,5-1,5 meter höga och 0,6-0,8 meter tjocka. 


Fornlämningar i form av skeppssättningar brukar vara från järnåldern, och denna är med all sannolikhet det också.
I anslutning till skeppssättningen finns det en rest gråsten som är 1,45 meter hög, 1,1 meter bred och 0,8 meter tjock. 


Vägbeskrivning Skeppssättningen ligger utmed väg 136. Jag valde att parkera bilen vid Besikta Bilprovning på Runvägen och sedan gick jag bara över väg 136 helt enkelt.

Senaste besöksdatum 20 augusti 2016