lördag 9 mars 2013

Viktor Rydbergsmuseet

I gamla hospitalsområdet i Jönköping, finns som jag tidigare bloggat om, Viktor Rydbergsmuseet. Bland mina kollegor har det rått viss tvekan om när museet egentligen är öppet. Är det ens öppet? Jag har i en liten folder från museet sett att det står att det är öppet lördagar mellan klockan 12.00 och 14.00. Och nyfiken som jag är, så var jag ju tvungen att bege mig in till sta'n (som vi säger i Trollhättan) och ta reda på om det stämmer.

Så jag var där strax efter 12.00 en lördag i februari, och mycket riktigt, museet är öppet! Jag klev lite försiktigt in innanför dörren, man vet ju aldrig vad man möts av? Kanske står herr Rydberg där i egen hög person? Tänk vad förvånad man skulle bli i så fall! Jag hittar den lilla receptionen/museibutiken och plockar fram 20 kr för att betala entréavgiften. Gubben, förlåt, menar förstås den äldre mannen som för dagen bemannar museet frågar om jag varit där förut. Nope, aldrig, svarar jag helt sanningsenligt. Mannen ber mig bara vänta ett par minutet så ska han sedan berätta lite om museet för mig. Jag fick en visning av hela museet.


Museet är inrymt i den s.k. Sysslomannabostaden från 1700-talet. Museet invigdes 1963 och har renoverats ett par gånger sedan dess. Museet inrymmer två permanenta utställningar. På första våningen finns en utställning om det Jönköping som Viktor Rydberg växte upp i. På andra våningen är det en utställning om Rydberg och hans verk.

Här finns bl.a. Viktor Rydbergs stora skrivbord och andra möbler från hans arbetsrum i bostaden på Djursholm. Här finns även ett bibliotek och kopior av skulpturer föreställande Rydberg eller inspirerande av hans verk.


I bokrummet visas Viktor Rydbergs böcker och kopior av en del brev av hans hand. Illustratörernas rum tillägnas några av de konstnärer som illustrerat Rydbergs verk, t.ex. Jenny Nyström, John Bauer och Carl Larsson.

Jag undrade självklart vad kopplingen Sysslomannabostaden och Viktor Rydberg var. För rimligtvis så borde det ju ändå finnas en koppling. Och för att göra en lång historia kort. Viktors mor dog i den stora koleraepidemin 1834. Fadern sörjde modern och tog till flaskan rejält. Förmodligen blev han även psykiskt sjuk. Fadern kunde inte ta hand om Viktor och hans syskon, så Viktor och två av hans systrar blev utauktionerade till den som betalade LÄGST. Det var så fattgivården fungerade på den tiden... En period var han fosterhemsplacerad här i gamla Sysslomannabostaden. Så där har vi kopplingen.

lördag 2 mars 2013

Vattenledningsparken

På höjderna sydväst om Jönköping ligger vattenledningsparken. Här finns tre infiltrationsdammar med fontäner från 1865. Tack vare grundvattnets självtryck så sprutar de vatten året. Vintertid kan det bildas fantastiska isskulpturer. Självklart var jag ju tvungen att ta mig dit då en vinterdag i januari 2013. Tyvärr hade det inte varit kallt så jättelänge när jag var där, för det hade knappt börjat bildas några isskulpturer.

Vattenledningsparken med Åsendammen, är Jönköpings första vattenverk och faktiskt ett av Sveriges första vattenverk. Innan Åsenverket togs i bruk 1864 så hämtade man sitt dricksvatten i Vättern. Redan vid förra sekelskiftet var området ett uppskattat turistmål med vacker utsikt, porlande fontäner och en behaglig miljö. Åsenverket togs ur drift 1958, och 20 år sendare hade dammarna förfallit och parken var igenvuxen, vilket allmänhet och hembygdsföreningen uppmärksammade. Kommunen beslutade då att göra i ordning området som natur.- och rekreationspark, och lagom till Jönköpings 700-årsjubileum 1984 var slingor röjda, fontänerna fungerade och utsikten återställd. Idag är området återigen ett uppskattat friluftsområde och besöksmål.

Här i området finns det även fornlämningar som hålvägar, fornåkrar och gamla odlingsrösen, men dessa får jag väl utforska till sommaren då det inte är någon snö på marken, och det är lite varmare och skönare att vara ute.
Öppet: Året runt
Hitta hit: Skyltat från Åsenvägen i Jönköping.