söndag 21 februari 2016

Rökstenen

Äntligen har jag fått se den berömda Rökstenen live! Jag har velat besöka Rökstenen i flera år, och nu så fick jag äntligen till det. För den som inte vet, så är Rökstenen en runsten. Den står på östgötaslätten, intill Röks södra kyrkomur.

Rökstenen intill kyrkogårdsmuren
Rökstenen restes på 800-talet av Varin. Varin ville hedra sin döde son Vämod. Rökstenen, som ibland kallas för runstenarnas runsten är 2,5 meter hög, och den är alldeles fullklottrad med runor. Den har 28 rader, och ca 750 runor, vilket gör att det är den längsta runinskriften som finns. Här finns både äldre och yngre runtecken, chiffer och lönnrunor. Runorna berättar bl.a. om sedan länge glömda sägner, myter och hjältedikter. Man är idag ganska överens om i vilken ordning som texten ska läsas, och själva översättningen. Men, man (forskarna) vet inte själva innebörden av texten! Är det gåtor? Är det helig text?
Rökstenen
Rökstenen


Rökstenen har förmodligen alltid stått i närheten av sin nuvarande plats. På 1100-talet byggdes Röks kyrka och intill denna kyrka uppförde man en "tiondebod", en bod där kyrktiondet (skatten) förvarades. När man uppförde tiondeboden så murade man Rökstenen. På 1800-talet byggdes en ny kyrka och både boden och den gamla kyrkan revs. Rökstenen blev då inmurad i en vägg på den nya kyrkan. Stenen togs dock bort redan 1862, och har stått på sin nuvarande plats sedan 1930-talet.

I anslutning till Rökstenen finns ett besökscentrum och en utomhusutställning som berättar om Rökstenen, dess tillkomst, innehåll och om den tid när den ristades. På besökscentrumet finns det butik och café.

Hitta hit: Rökstenen ligger längs med Turistvägen Rök-Gränna (rv50). Kommer du på E4:an norrifrån, sväng av vid avfart 107. Kommer du söderifrån, sväng av vid Östgötaporten, avfart 106, tag höger i rondellen vid Rasta och höger med skyltning Väderstad. Efter ca 10 km följ skyltning mot Rökstenen.

Besöksdatum: 13 februari 2016.