måndag 30 juli 2018

Stenkullen, Tun

Stenkullen i Tun, Västergötland, är ett stort bronsåldersröse. Röset uppfördes för ca 4 000 år sedan, har en diameter på 60 meter och är 7 meter högt. Det gör Stenkullen till ett av Sveriges största bronsåldersrösen.


Röset är inte undersökt, men dess utformning gör att vi kan anta att den byggts kring en central gravläggning i vars yttre omkrets man lade stora stenblock som kantkedja. En del av dem kan vi se idag, på den plats där graven plundrades på sten. Stenkullen användes som stentäkt på 1800-talet. Den plockades ur och skadades på den östra sidan.


I kanterna av Stenkullen finns spår av byggnader som lagts an mot graven. Det kan ha varit det medeltida hus som omnämnts "Tuns slott". Äldre kartor visar att det låg ekonomibyggnader till ladugårdar här under sent 1700-tal.


Söder om röset ansluter ett gravfält från yngre järnåldern (500-1050 e.Kr.) där flera gravar är bevarade.


Några meter norr om röset finns en källa, "Kuskällan" eller "Korskällan", som är en så kallad offerkälla. Man slängde i ett mynt eller något annat av värde så att man blev frisk. Lite mer nordväst om röset finns det lämningar kvar från Tuns gamla bytomt som har varit bebodd från yngre järnåldern, ända fram till 1806 då byn flyttades.


Står man uppe på röset och tittar åt nordväst ser man idag Såtenäs (Skaraborgs Flygflottilj) och närmast hangarerna för transportflyget. Har man tur kan man se hela Sveriges flotta av C-130 Hercules, som har sin hemmabas här, stå utanför. Jag vågade dock inte fota mot Såtenäs, jag vill ju inte åka dit för spionage eller något sådant. ;-)


Hade man stått här och tittat år 1392 hade man sett byn "Sathonaes" som bestod av minst sex gårdar och där riddaren Jon Dansson då utfärdade ett brev. Detta är den äldsta skriftliga handlingen där Såtenäs omtalas.


Senaste besök: 16 juli 2018

Hitta hit: Sväng av väg 44 mellan Grästorp och Lidköping mot Såtenäs. Följ vägen nästa ända fram till Tun. Parkeringsplats alldeles intill röset.

onsdag 25 juli 2018

Pilane gravfält

Pilane gravfält ligger på nordvästra Tjörn och är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Här finns ett 90-tal domarringar, resta stenar och stensättningar från järnåldern. Gravfältet är omgivet av ett uråldrigt kulturlandskap med spår från stenåldern.


Man har funnit flintavslag och delar av redskap i området. Fynd vid utgrävningar som gjordes i början av 1980-talet visar att människor bosatte sig här redan för 8 000 år sedan, dvs under stenåldern. Under senare delen av stenåldern höll man boskap, brukade jorden och jagade. Bosättningen var på den plats där dagens parkering är.


Intill avfarten från Kyrkesundsvägen finns en hällristning från bronsåldern som består av femton skepp med utsvängda för- och akterpartier och så kallade bemanningsstreck.

Idag hålls markerna öppna med betande får. På kullarna växer typiska hagmarksväxter som kattfot, ängsviol och mandelblom. Här finns också växter som hör hemma på de riktigt fina naturbetesmarkerna, exempelvis vårvicker, dvärgmaskros och spenslig ullört.

På vägen från parkeringsplatsen till gravfältet passerar man en gammal skalgrustäkt. Havet nådde hit för 10 000 år sedan, då var villkoren gynsamma för musslor och snäckor. Här finns många kalkälskande växter som vildlin, grusbräcka, väddklint och många andra arter. Vill du veta lite mer om de så kallade skalbankarna (skalgrustäkten) så har jag även bloggat om världens största skalbankar som finns i Uddevalla. Du kan läsa om dessa här!


Pilane har varit en mötesplats i alla tider, och är så än idag. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Det visas nya konstverk varje sommar. Här kan du läsa om mitt besök på Skulptur i Pilane.

Senaste besök: 11 juli 2018

Hitta hit: Kör till Stenungsund, håll mot Tjörn. Efter Tjörnbron, tag vänster vid trafikljusen och följ väg 169 mot Skärhamn. I höjd med Wallhamn, tag höger mot Kållekärr och följ därefter brunvita sevärdhetsskyltar "Pilane Gravfält" i riktning mot Kyrksund.

tisdag 24 juli 2018

Skulptur i Pilane

Skulptur i Pilane är en konstutställning och skulpturpark på nordvästra Tjörn. Det drivs av Pilane Heritage Society. Det är en intressant och annorlunda konstupplevelse, och det är ingen traditionell park. Skulpturparken ligger mitt i ett bohuslänskt kulturlandskap med spår från stenåldern, och betande får. Från bergsområdet har man en vidunderlig utsikt över Västerhavet och den bohuslänska arkipelagen.

Varje sommar visas nya konstverk. Sedan 2007 har Skulptur i Pilane visat konst av bland annat Erwin Wurm, Tony Cragg, Magdalena Abakanowicz, Jaume Plensa, Alice Aycock, Bernar Venet och Laura Ford. 2016 utnämndes Skulptur i Pilane till en av Europas tio bästa skulpturparker av brittiska The Guardian.

Skulpturparken ligger mitt i ett gravfält från järnåldern. Här finns gravhögar, domarringar och resta stenar.

Det är helt magnifikt att promenera omkring mitt i detta kulturlandskap med betande får, gravfält och när man kommer upp på berget, så har man denna fantastiska utsikt! Jag kan verkligen rekommendera ett besök här!

Årets utställning har temat Universum etc och består av 14 stycken konstverk av konstnärer från Sverige, Storbritannien, Island, Spanien, Finland och Holland.

1. The Egg, aluminium och äggskal. Hedvig Bergman, Sverige2. Olika leka bäst, brons. Kent Karlsson, Sverige


3. Connected-Disconnected, brons. Hanneke Beaumont, Holland


4. Observing, brons. Hanneke Beaumont, Holland


5. Stepping Forward, brons. Hanneke Beaumont, Holland


6. Universum i Människans Tanke, stål. Helgi Gislason, Island


7. Earth, brons. Ida Koitila, Finland


8. Holding On, rostfritt stål och järn. Maria Miesenberger, Sverige


9. Change of Direction, stål och järn. Maria Miesenberger, Sverige


10. Three Bears, brons. Laura Ford, Storbritannien


11. Ocean Audioscope, cortensstål. Per Svensson, Sverige

12. Pool, brons. Tony Cragg, Storbritannien


13. En Block, brons. Tony Cragg, Storbritannien14. Anna, glasfiber och marmorpulver. Jaume Plensa, Spanien.

Här kan du läsa mer om Skulptur i Pilane!

Senaste besök: 11 juli 2018.

Vägbeskrivning: Kör till Stenungsund, håll mot Tjörn. Efter Tjörnbron, tag vänster vid trafikljusen och följ väg 169 mot Skärhamn. I höjd med Wallhamn, tag höger mot Kållekärr och följ därefter brunvita sevärdhetsskyltar "Pilane Gravfält" i riktning mot Kyrksund.

måndag 23 juli 2018

Skalbankarna och Skalbanksmuseet i Uddevalla

Skalbankarna i Uddevalla är världens största skalbankar. Detta unika område med kullar av skalgrus är ett paradis för blommor, fjärilar och småkryp. En skalbank är en lämning från slutet av senaste istiden, ca 10 000 år sedan. De består av skal från arktiska kräftdjur, snäckor och musslor, och bildas i samband med att Vänern förvandlades från en havsvik till ett innanhav. De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns även betydande mängder av blåmussla och vindeltornssnäcka. Man har även hittat skelettdelar av späckhuggare, vitval, knölval och isbjörn på skalbankarna i Uddevalla. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd i Uddevalla.
Bräckedammen och del av skalbankarna.
Skalrester...
Det bästa sättet att uppleva allt detta gör man genom att gå en 2 kilometer lång slinga - Skalgrusslingan. Och det var precis vad jag gjorde. Det är en mäktig upplevelse att promenera runt på skalrester från djur som levde här för drygt 10 000 år sedan. Slingan löper parallellt med Bohusleden, men är markerad med Skabanksmuseets logga.

Ledskylt
Man passerar ett antal informationsskyltar som handlar om bankarnas historia, Carl von Linnés besök på platsen, de 11 000 år gamla boplatserna från jägarstenåldern med mera. Visste du t.ex. att det har körts SM- och VM-tävlingar i motocross här på skalbankarna?

Bland stock och sten...

Platsen för en stenåldersbosättning
Platsen för en stenåldersbosättning
Här gick strandlinjen på stenåldern.
Slingan går genom stora hasselsnår, förbi ett vattenfall (som jag missade, eller var det uttorkat p.g.a. sommarens brist på nederbörd?) och ner i "Kurödsgrytan" där man kan studera bikupor.

Kurödsgrytan
Det går betande djur utmed slingan. De här var dock inhägnade.
Därefter går man upp till den magnifika utsikten på Kurödsbergen, där man har utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Man går sedan ner på andra sidan berget där man passerar en slåtteräng som slås med lie. Sluttningarna på Kurödsbergen hyser den artrikaste ört- och gräsfloran.

Tittar man ordentlig så ser man Uddevallabron i bakgrunden.
Den här slingan kräver lite av den som går den. Den är välmarkerad så man går inte vilse i området, men det går upp och ner, det är bland hasselsnår och rejäla stenar. Det finns inga trappor utmed leden, förutom de upp/ner från backen vid museet, och det är brant på sina ställen... Det är en mycket trevlig slinga, och jag uppskattade alla informationsskyltar utmed den.

Utsikt över Bräckedammen
Skalbankarna på Kuröd, Bräcke och Samneröd har varit tre separata naturreservat, men sedan 2010 är de ett större sammanhängande naturreservat med namnet Kuröd. 1997 påbörjades omfattande avverkningar, röjningar och hägnader för att förstärka områdets mosaiklandskap med dess rika biologiska mångfald.

Skalbanksmuseet
I anslutning till skalbankarna i Bräcke finns ett litet skalbanksmuseum. Här finns skalsamlingar som donerats av Robert Thorburn i slutet av 1800-talet. Man kan se modeller och en animation som visar inlandsisens avsmältning och landhöjningen. Här finns möjlighet att utforska ett urval av de fjärilar som finns på skalbankarna genom monterade dag- och nattfjärilar. Man får även ta del av skalbankarnas brokiga kultur- och industrihistoria. Den artrika och kalkgynnade floran på bankarna illustreras med originalakvareller av Cia Callermo.

Skalbanksmuseet
Öppet: Museet är öppet juni-augusti, men skalbankarna går att besöka året om.

Senaste besök: 9 juli 2018

Vägbeskrivning: Kurödsvägen 1, Uddevalla. Om du kommer på E6:an, tag av vid Kurödsmotet. Kör på väg 172 mot Dalsland till första rödljuset. Sväng höger, följ skyltning.