måndag 23 juli 2018

Skalbankarna och Skalbanksmuseet i Uddevalla

Skalbankarna i Uddevalla är världens största skalbankar. Detta unika område med kullar av skalgrus är ett paradis för blommor, fjärilar och småkryp. En skalbank är en lämning från slutet av senaste istiden, ca 10 000 år sedan. De består av skal från arktiska kräftdjur, snäckor och musslor, och bildas i samband med att Vänern förvandlades från en havsvik till ett innanhav. De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns även betydande mängder av blåmussla och vindeltornssnäcka. Man har även hittat skelettdelar av späckhuggare, vitval, knölval och isbjörn på skalbankarna i Uddevalla. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd i Uddevalla.
Bräckedammen och del av skalbankarna.
Skalrester...
Det bästa sättet att uppleva allt detta gör man genom att gå en 2 kilometer lång slinga - Skalgrusslingan. Och det var precis vad jag gjorde. Det är en mäktig upplevelse att promenera runt på skalrester från djur som levde här för drygt 10 000 år sedan. Slingan löper parallellt med Bohusleden, men är markerad med Skabanksmuseets logga.

Ledskylt
Man passerar ett antal informationsskyltar som handlar om bankarnas historia, Carl von Linnés besök på platsen, de 11 000 år gamla boplatserna från jägarstenåldern med mera. Visste du t.ex. att det har körts SM- och VM-tävlingar i motocross här på skalbankarna?

Bland stock och sten...

Platsen för en stenåldersbosättning
Platsen för en stenåldersbosättning
Här gick strandlinjen på stenåldern.
Slingan går genom stora hasselsnår, förbi ett vattenfall (som jag missade, eller var det uttorkat p.g.a. sommarens brist på nederbörd?) och ner i "Kurödsgrytan" där man kan studera bikupor.

Kurödsgrytan
Det går betande djur utmed slingan. De här var dock inhägnade.
Därefter går man upp till den magnifika utsikten på Kurödsbergen, där man har utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Man går sedan ner på andra sidan berget där man passerar en slåtteräng som slås med lie. Sluttningarna på Kurödsbergen hyser den artrikaste ört- och gräsfloran.

Tittar man ordentlig så ser man Uddevallabron i bakgrunden.
Den här slingan kräver lite av den som går den. Den är välmarkerad så man går inte vilse i området, men det går upp och ner, det är bland hasselsnår och rejäla stenar. Det finns inga trappor utmed leden, förutom de upp/ner från backen vid museet, och det är brant på sina ställen... Det är en mycket trevlig slinga, och jag uppskattade alla informationsskyltar utmed den.

Utsikt över Bräckedammen
Skalbankarna på Kuröd, Bräcke och Samneröd har varit tre separata naturreservat, men sedan 2010 är de ett större sammanhängande naturreservat med namnet Kuröd. 1997 påbörjades omfattande avverkningar, röjningar och hägnader för att förstärka områdets mosaiklandskap med dess rika biologiska mångfald.

Skalbanksmuseet
I anslutning till skalbankarna i Bräcke finns ett litet skalbanksmuseum. Här finns skalsamlingar som donerats av Robert Thorburn i slutet av 1800-talet. Man kan se modeller och en animation som visar inlandsisens avsmältning och landhöjningen. Här finns möjlighet att utforska ett urval av de fjärilar som finns på skalbankarna genom monterade dag- och nattfjärilar. Man får även ta del av skalbankarnas brokiga kultur- och industrihistoria. Den artrika och kalkgynnade floran på bankarna illustreras med originalakvareller av Cia Callermo.

Skalbanksmuseet
Öppet: Museet är öppet juni-augusti, men skalbankarna går att besöka året om.

Senaste besök: 9 juli 2018

Vägbeskrivning: Kurödsvägen 1, Uddevalla. Om du kommer på E6:an, tag av vid Kurödsmotet. Kör på väg 172 mot Dalsland till första rödljuset. Sväng höger, följ skyltning.

Inga kommentarer: