onsdag 25 juli 2018

Pilane gravfält

Pilane gravfält ligger på nordvästra Tjörn och är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Här finns ett 90-tal domarringar, resta stenar och stensättningar från järnåldern. Gravfältet är omgivet av ett uråldrigt kulturlandskap med spår från stenåldern.


Man har funnit flintavslag och delar av redskap i området. Fynd vid utgrävningar som gjordes i början av 1980-talet visar att människor bosatte sig här redan för 8 000 år sedan, dvs under stenåldern. Under senare delen av stenåldern höll man boskap, brukade jorden och jagade. Bosättningen var på den plats där dagens parkering är.


Intill avfarten från Kyrkesundsvägen finns en hällristning från bronsåldern som består av femton skepp med utsvängda för- och akterpartier och så kallade bemanningsstreck.

Idag hålls markerna öppna med betande får. På kullarna växer typiska hagmarksväxter som kattfot, ängsviol och mandelblom. Här finns också växter som hör hemma på de riktigt fina naturbetesmarkerna, exempelvis vårvicker, dvärgmaskros och spenslig ullört.

På vägen från parkeringsplatsen till gravfältet passerar man en gammal skalgrustäkt. Havet nådde hit för 10 000 år sedan, då var villkoren gynsamma för musslor och snäckor. Här finns många kalkälskande växter som vildlin, grusbräcka, väddklint och många andra arter. Vill du veta lite mer om de så kallade skalbankarna (skalgrustäkten) så har jag även bloggat om världens största skalbankar som finns i Uddevalla. Du kan läsa om dessa här!


Pilane har varit en mötesplats i alla tider, och är så än idag. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Det visas nya konstverk varje sommar. Här kan du läsa om mitt besök på Skulptur i Pilane.

Senaste besök: 11 juli 2018

Hitta hit: Kör till Stenungsund, håll mot Tjörn. Efter Tjörnbron, tag vänster vid trafikljusen och följ väg 169 mot Skärhamn. I höjd med Wallhamn, tag höger mot Kållekärr och följ därefter brunvita sevärdhetsskyltar "Pilane Gravfält" i riktning mot Kyrksund.

Inga kommentarer: