måndag 30 juli 2018

Stenkullen, Tun

Stenkullen i Tun, Västergötland, är ett stort bronsåldersröse. Röset uppfördes för ca 4 000 år sedan, har en diameter på 60 meter och är 7 meter högt. Det gör Stenkullen till ett av Sveriges största bronsåldersrösen.


Röset är inte undersökt, men dess utformning gör att vi kan anta att den byggts kring en central gravläggning i vars yttre omkrets man lade stora stenblock som kantkedja. En del av dem kan vi se idag, på den plats där graven plundrades på sten. Stenkullen användes som stentäkt på 1800-talet. Den plockades ur och skadades på den östra sidan.


I kanterna av Stenkullen finns spår av byggnader som lagts an mot graven. Det kan ha varit det medeltida hus som omnämnts "Tuns slott". Äldre kartor visar att det låg ekonomibyggnader till ladugårdar här under sent 1700-tal.


Söder om röset ansluter ett gravfält från yngre järnåldern (500-1050 e.Kr.) där flera gravar är bevarade.


Några meter norr om röset finns en källa, "Kuskällan" eller "Korskällan", som är en så kallad offerkälla. Man slängde i ett mynt eller något annat av värde så att man blev frisk. Lite mer nordväst om röset finns det lämningar kvar från Tuns gamla bytomt som har varit bebodd från yngre järnåldern, ända fram till 1806 då byn flyttades.


Står man uppe på röset och tittar åt nordväst ser man idag Såtenäs (Skaraborgs Flygflottilj) och närmast hangarerna för transportflyget. Har man tur kan man se hela Sveriges flotta av C-130 Hercules, som har sin hemmabas här, stå utanför. Jag vågade dock inte fota mot Såtenäs, jag vill ju inte åka dit för spionage eller något sådant. ;-)


Hade man stått här och tittat år 1392 hade man sett byn "Sathonaes" som bestod av minst sex gårdar och där riddaren Jon Dansson då utfärdade ett brev. Detta är den äldsta skriftliga handlingen där Såtenäs omtalas.


Senaste besök: 16 juli 2018

Hitta hit: Sväng av väg 44 mellan Grästorp och Lidköping mot Såtenäs. Följ vägen nästa ända fram till Tun. Parkeringsplats alldeles intill röset.

Inga kommentarer: