onsdag 1 augusti 2018

Luttra gånggrift

Luttra gånggrift, strax utanför Falköping, är en så kallad megalitgrav (storstensgrav), och uppfördes för ca 5 000 år sedan, det vill säga under stenåldern. Den har blivit en symbol för Falbygdens alla megalitgravar. Det är en av länets, ja Sveriges, bäst bevarade gånggrifter. Den har bland annat en takhäll som ligger i ursprungligt läge. Liksom de flesta gånggrifter är den omgärdad av en hög. Högen har en diameter på 18 meter och en höjd på två meter. Den fyra meter långa gången löper ut från kammarens östra sida.


Gånggriften undersöktes 1863 av Bror Emil Hildebrand, som genom att flytta gavelhällarna kunde konstatera att stenkammaren var hårt packad med jord och mindre stenar. Förutom ben efter gravlagda människor fann man bland annat lansspetsar av ben och flinta, pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen av ben och djurtänder. Hildebrand uppskattade mängden individer till fler än 100.


Det här är ett fornlämningstätt område, bara ca 80 meter åt nordväst ligger ytterligare en gånggrift. Cirka 250 meter åt sydväst finns en gravhög. Gravhögen är inte samtida med gånggrifterna, utan hör hemma i brons- eller järnåldern.


Gånggriften ligger på privat mark, med boende runtomkring. Visa hänsyn, parkera på angiven plats och skräpa inte ner!


Senaste besök: 16 juli 2018

Hitta hit: Från Falköping, kör väg 46 mot Kinnarp. Ta vänster mot Vartofta och kör förbi Luttra kyrka. Gånggriften är belägen på vänster sida om vägen, drygt 350 meter efter kyrkan.

Inga kommentarer: