fredag 3 augusti 2018

Västra Tunhems kyrka

Västra Tunhems kyrka ligger vid Hunnebergs rasbrant, bland ekdungar och gravfält. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talets slut. Denna kyrka var en rektangelformad kyrka av sten med ett rakslutet kor och ingång i söder. Långhusets södra mur ingår i den nuvarande kyrkans vägg mot söder. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt väster. En sakristia och vapenhus tillkom.


År 1557 delade Gustav Vasa Skara stift, så att Värmland, Dalsland och delar av Västergötland blev ett nytt stift. Stiftets säte var i Tunhem, och kyrkan blev en så kallad superintendentkyrka (ungefär som en domkyrka). Kyrkoherden Sven Laurentii utnämndes till superindendent (ungefär som biskop). Titeln superintendent användes i Sverige, Norge Danmark i de nya stift som upprättades efter reformationen. Dessa områden kallades för superintendentia. Efter några år återgick dock ordningen till den tidigare. Västra Tunhems kyrka fick 1948 (återigen) fungera som ersättning för Skara domkyrka, då som prästvigningskyrka, då domkyrkan hade eldhärjats.


Kyrkans nuvarande utseende kommer från den stora ombyggnaden 1736-1740, då långhuset breddades och ett tresidigt avslutat kor uppfördes. Senaste  restaureringarna genomfördes 1937 och 1990. Tornet tillkom först 1810.Interiören är treskeppig och två pelarrader bär upp taket. En bred taklist är dekorerad med scener ur den bibliska historien och är utförda 1755 av Mäster Johan Vahlin.


Predikstolen är skänkt av Lennart Torstenssons änka, Beata de la Gardie, 1654. Fältherrens föräldrar vilar i ett gravkor utanför kyrkans södra mur. Altartavlan tillverkades 1745 av J.P. Weber från Göteborg.

Senaste besök: 8 juli 2018

Vägbeskrivning: Från Vargön, kör mot Trollhättan. Följ skyltning.

Inga kommentarer: