torsdag 2 augusti 2018

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad ligger vid foten av Omberg i Östergötland. Pålbyggnaden är placerad i det som kallas Dags mosse. Det är en av Sveriges märkligaste och mest fantasieggande träkonstruktioner som finns kvar från stenåldern. Pålbyggnaden började anläggas ca 3 000 f.Kr.

Lämningarna påträffades i början av 1900-talet i samband med att det grävdes dräneringsdiken på platsen.

Då pålbyggnaden uppfördes för drygt 5 000 år sedan bestod Dags mosse av torr hedmark och var omgiven av våtmarker och starrkärr. Området kring det som idag är Broby gård, fanns tät lövskog. Den 1 000 kvadratmeter stora pålbyggnaden består av tusentals pålar och käppar som hämtades ur den stora lövskogen.


Genom dendrokronologiska och vedanatomiska undersökningar har det säkerställts att byggnadsarbetena på denna plats pågick under 42 år.

Arkeologen Otto Frödin ledde en undersökning på området 1909-1930. Han slutsats var att det varit en boplats med försvarsfunktion. En annan arkeolog, Mats P Malmer, undersökte området 1976-1980. Malmer trodde istället att det varit en offer- och kultplats. Än idag vet vi inte säkert vad pålbyggnaden använts till, men liknande anläggningar har hittats på flera platser i norra Europa, t.ex. Schweiz, Irland och Skottland. Denna är dock den nordligaste belägna lämningen av detta slag.

Lämningar från platser visar att stenåldersfolket som varit här levde av sädesodling, boskapsskötsel, jakt, fiske och hade samlat bär och nötter. Bland lämningarna hittades många redskap och en del smycken. Man har även hittat ett kranium som hade märken efter att ha blivit skalperad. Fynden härifrån går att se på Historiska museet i Stockholm.

Idag kan man inte se något ovan jord av pålbyggnaden, men det finns en ett par skyltar som informerar om platsen.


Senaste besök: 21 juli 2018.

Vägbeskrivning: Följ turistvägen från Alvastra till Rök.

Inga kommentarer: