lördag 8 december 2018

Hällkista, Visingsö

Vid landsvägen i Rökinge på sydvästra Visingsö finns en hällkista. Den anses vara från ca 1600 f.Kr. (yngre stenåldern).Visingsö var vid den här tiden betydligt större. Landhöjningen av norra Vättern tippar sjön och höjer vattennivån i söder. De stränder som beboddes under stenåldern ligger nu under vatten. När hällkistan byggdes för ca 4 000 år sedan låg Vätterns yta minst 3 meter lägre än idag.Hällkistan undersöktes redan 1874. Då hittade man en flintdolk och några obrända ben. Hällkistor var kollektivgravar så benen kan ha tillhört flera individer. I en annan hällkista på södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades skelett från minst fyra människor.


Senaste besök: 15 september 2018

Hitta hit: Strax söder om Rökinge på Visingsö.

måndag 3 december 2018

Mullbärsträden på Visingsö

I Stigby, på södra Visingsö, finns en samling knotiga, krypande, träd som inte riktigt hör hemma på denna breddgrad. Det är resterna av ett försök att odla silke på Visingsö.


På 1700-talet var allt från Kina högsta mode här i Sverige, och efterfrågan på silke var stor. Runt om i landet började mullbärsträd planteras. Det enda de kräsna silkesmaskarna äter är bladen från mullbärsträdet.Åren 1836-1864 odlades det silke här på Visingsö. Grunden var en plantage med 1500 mullbärsträd, som varje vår skördades på sina blad. Man hade dock svårt att få träden att överleva och producera tillräckligt med mullbärsblad.


Några större mängder silke gav inte odlingen på Visingsö. 1853 lyckades man visserligen producera 25 kg silkeskokonger, en enda kokong kunde ge upp till 1000 meter silkestråd! Men några större framgångar blev inte försöket, och 1864 lades verksamheten ned.


Senaste besök: 15 september 2018

Hitta hit: Stigby, södra Visingsö

lördag 1 december 2018

Sverkerseken

Ca 1 km norr om borgruinen i Näs på Visingsö står en ek som kallas för Sverkerseken. En lokal sägen på Visingsö berättar att det här är platsen där kung Karl Sverkersson blev mördad år 1167.


Karl Sverkersson var på väg tillbaka till borgen vid Näs efter att ha firat Skärtorsdagsmässa i Ströja kyrka (dagens Brahekyrkan). Vid platsen för eken ska han ha blivit utsatt för ett bakhåll av fienden. Han mördades av Knut Eriksson (son till Erik den helige), som brutalt tog över kungamakten genom detta mord. Att dådet lyckades på trygga Visingsö ska ha berott på svek från någon av kungens närstående.


Liket skall sedan ha bundits fast vid en tusenårig ek som fram till 1900-talet växte här. År 1956 planterade Visingsö Hembygdsförening den ek som idag finns på platsen.


Senaste besök: 15 september 2018

Hitta hit: Utmed vägen mellan Stigby och Näs på södra Visingsö