söndag 22 november 2009

Fulltofta

Fulltofta Strövområde hittar du "mittemellan" Höör och Hörby. Här finns iordningställda vandringsleder, motionsslingor, grillplatser och annat för att göra friluftslivet lättillgängligt och upplevelserikt. De olika vandringslederna går igenom en skiftande natur och är allt från 0,7 km upp till 10 km, och det går även bra att sammanlänka flera leder till en längd som passar just dig. Här finns tre tillgänglighetsanpassade slingor - Trädhusslingan (0,9 km), alldeles i närheten av Fulltofta Naturcentrum, Fiskestigen (1,6 km), vid Bjeverödsdammen och Strandpromenaden (0,7 km) vid Ringsjöns strand.

Har man inte varit i Strövområdet innan så rekommenderar jag ett besök på Fulltofta Naturcentrum, här finns café och utställning. Utställningen ska uppmuntra till vistelse i naturen och berätta om det skånska landskapet. Utställningen är indelad i olika teman; stallet, vattnet, skogen, jorden, huset och portalen. Inne på Naturcentrat är det meningen att man ska röra vid saker, lyfta, öppna och snurra...

Fulltofta Naturcentrum

Trädhusslingan

Ramstorp

Sillamacka och varm choklad på Fulltofta Naturcentrum.


Ringsjön