onsdag 22 februari 2012

Fallen i Trollhättan & Kungsgrottan

I förra blogginlägget skrev jag om en av Trollhättans största/främsta sevärdheter, det här blogginlägget kommer handla om ett annat stort dragplåster. Nämligen de berömda(?) Trollhättefallen. Folk har ända sedan 1600-talet kommit till Trollhättan för att beundra vattenmassorna.

Det är egentligen tack vare dessa som Trollhättan kom att växa och så småningom bli en stad. Redan på 1400-talet fanns det sågar längs Göta Älv, men dessa låg längre uppåt älven än vid själva fallen.
Under årens lopp växte antalet kvarnar och sågar1654 vid fallen, och fanns det 16 vattenverk och kring 1700 var de 30 stycken! Vid mitten av 1700-talet började dessa anläggningar gå samman drivas i större skala. Än idag kan man se ruinerna av några av dessa.

I början av 1900-talet genomgick fallområdet en stor förändring då man började bygga Olidestationen som omvandlade vattenkraften till elektricitet. 1910, då Olidestationen invigdes var den redan otillräcklig, och man fick ganska omgående bygga ut kraftstationen. 1941 invigdes den andra kraftstationen - Hojumsstationen, och samtidigt tystnade det i fallfåran!

Men, helt dött är det ju inte fallfåran. Under sommartid kan fortfarande, under organiserade former se hur det en gång i tiden kan ha sett ut. Vid varje fallpåsläpp, som varar i tre minuter, forsar det ut närmare 54 miljoner liter vatten. Det betyder 300.000 liter, eller 1600 normala badkar varje sekund!

Vill man uppleva något riktigt häftigt ska man se ett belyst fallpåsläpp, gärna i samband med avslutningen av Fallens Dagar eller på Nyårsafton då man smäller av ett rejält fyrverkeri efter fallpåsläppet. Ljudeffekterna som blir bland "bergen" är inte av denna värld.

Men, vill man vara med om detta får man vara ute i god tid. Ja, om man vill ha en bra plats där på Oscarsbron. Avslutningen på Fallens Dagar brukar vara kl. 23.00, och vill man då ha en bra plats, får man nog vara på plats typ runt 21.00...

Bilderna nedan visar hur ett fallpåsläpp kan se ut!
Tomt i fallfåran

Vattnet har släppts på i en dammlucka

Vattnet har släppts på ytterligare två dammluckor

Vattenmassorna möts

Full fart i fallfåran

Fallpåsläpp i belysning

Ruinerna i fallfåran i vinterskrud
Alldeles intill fallfåran finns ett jättelikt kungligt autografblock. Det är en så kallad jättegryta, där kungligheter sedan 1754 har ristat in sina namn. Först ut var kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, och senast i raden är kronprinsessan Victoria som var där 2001.
Kungsgrottan

Tillgängligt: Fallpåsläpp maj-september. Maj, juni och september: lördagar kl. 15.00. Juli och augusti: alla dagar kl. 15.00. I samband med Fallens Dagar 20-22 juli (2012) 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 samt 23.00 (belysning). Vid extremt högt vattenstånd i Vänern eller vid större grupper kan det vara fallpåsläpp andra tider...

måndag 20 februari 2012

Slussarna i Trollhättan

En av Trollhättans främsta sevärdheter slussarna och "Gamle Dal'n". Här finns inte mindre än tre slussleder parallellt med varandra, den äldsta invigdes år 1800 men drömmen att ta sig förbi de mäktiga fallen är äldre än så. Redan på Gustav Vasas tid fanns funderingar på hur man skulle göra en helt segelbar led mellan Västerhavet och Vänern. Det fanns dock tre hinder på vägen, Lilla Edet, Trollhättan och Vargön (Vänersborg). Det skulle dock dröja till 1607 innan den första slussen var färdigbyggd i Lilla Edet, och det skulle alltså ta nästan ytterligare 200 år innan den första slussleden i Trollhättan invigdes! Man hade dock "redan" på 1700-talet försökt att bygga slussar förbi Trollhättefallen, men mer om detta lite senare.

Göta Älv vid Gamle Dal'n.
Som jag skrev så invigdes den första slussleden i Trollhättan år 1800, närmare bestämt den 14 augusti. Själva arbetet på slussarna påbörjades 1794, och arbetena leddes av Erik Nordewall. Slussleden består av åtta slussar i två etapper, och höjdskillnaden 30 meter. Slussarna kunde transportera fartyg med laster på upp till 140 ton!

Det här blev snabbt ett av Sveriges största turistattraktioner! Ja, man pratade till och med om att det här var världens åttonde underverk!

1800-års slussled (tror jag ;))
1800-års slussled

1800-års slussled
Slussarna skulle snart visa sig vara för små. 1832 invigdes Göta Kanal och slussarna där hade större mått. Man tvingades därför bygga nya, större slussar här i Trollhättan. Även detta kanalbygge, som leddes av Nils Ericson, tog sex år att bygga. Och den 5 juni 1844 invigdes den nya slussleden! Den här slussleden bestod av elva slussar fördelad på tre etapper. Dessa slussar klarade av fartyg med last på upp till 300 ton.

Båda slusslederna användes parallellt, fram till dagens slussar invigdes 1916. För övrigt samma år som Trollhättan fick stadsrättigheter.
1844-års slussled

1844-års slussled
1904 tog staten över slussarna av Trollhätte Kanalbolag, och man började genast planera för en ny och större slussled. Och, som jag skrev 1916 var den klar. Byggherre denna gång var Vilhelm Hansen, och dagens slussar består av fyra slussar på två etapper. Någon har räknat ut att det varje år fraktas ca 3,5 miljoner ton gods, och att det under sommarmånaderna passerar ca 3500-4000 fritidsbåtar i slussleden. Varje slussning tar ca 7 min, och hela slussningen tar ca 45 minuter.

Här finns även det berömda slusscaféet, och säg den Trollhättebo som inte har käkat deras populära räkmackor? Under sommaren anordnas även veteranbilsträffar här varje onsdagkväll.

1916-års slussled
Som jag nämnde tidigare hade man redan under 1700-talet försökt att bemästra Trollhättefallen. Utan att lyckas. Första planen var att förlägga slussarna parallellt med fallen. Byggherre här var Christopher Polhem, som 1717 lade fram ett förslag för kung Karl XII om hur man med hjälp av tre slussar skulle ta sig förbi fallen. Det hela drog ut på tiden och man kom inte igång förrän 1747.

Den översta slussen förlades vid nuvarande Strömkarlsbron, den mellersta vid Oscarsbron och den nedersta slussen vid Flottbergsströmmen. Den översta slussen, som fick namnet Ekeblads sluss, var klar 1754, och användes faktiskt bara en enda gång. Det var vid invigningen, då kung Adolf Fredrik och drottning Ulrika Lovisa slussades.
Ekeblads sluss

Ekeblads sluss
Den mellersta slussen, Polhems sluss, var så när som på slussportarna, färdigbyggd 1753, men användes aldrig.

Polhems sluss
Den nedersta slussen, Elvius sluss, var färdigsprängd 1755. Men en olycka gjorde att hela byggandet avstannade. Och kom aldrig igång igen. Men, man hade trots detta inte gett upp planerna på att trots allt bygga slussar här i Trollhättan, och 1757 kom en man vid Daniel Thunberg på idén, att om man inte kan betvinga naturkrafterna, vilket den raserade dammen var ett levande bevis för, varför inte gå vid sidan om dem? Och därför ligger slussarna där de ligger!
Elvius sluss

1844-års slussled i vinterskrud
 Tillgängligt: Året om. Dock sandas inte promenadstigarna vintertid! Slusscaféet öppnar Valborgsmässoafton och håller öppet hela sommaren.

Hitta hit: Skyltat från E45:an.