söndag 24 juli 2016

Wenersborgs Tändsticksfabrik

Många känner väl till att det funnits en tändsticksfabrik i Jönköping. Och att det var där som säkerhetständstickan ”uppfanns”. Men vad inte lika många vet (misstänker jag) är att det också funnits en tändsticksfabrik i Vänersborg. Jag fick veta det först vid mitt första besök på Tändsticksmuseet i Jönköping för en sisådär tre år sedan. Där läste jag på en skylt att det även funnits tändsticksfabrik i Vänersborg och Tidaholm. I Tidaholm finns den fortfarande kvar! Trots att jag kikat och läst den där skylten vid ett flertal tillfällen så har jag inte tagit reda på exakt vart tändsticksfabriken låg. Men, så i samband med att jag var hemmavid sist gång så fick jag för mig att faktiskt en gång för alla ta reda på vart den låg. Anledningen till mitt nyvunna intresse för tändsticksfabriken kom då jag var inne på Visit Trollhättan-Vänersborgs hemsida för att kika på vad Tvåstad anser att man inte får missa som besökare. Där läste jag om en skulptur som heter ”Tändsticksasken”.
Tändsticksfabriken, idag ligger Friskis & Svettis
i lokalerna.
1848 startades tändstickstillverkning vid Kasen, väster om Vänersborg, av Robert Bergmark. Redan i slutet av 1848 kunde fabriken försörja 65 anställda. 10 vuxna och 55 barn! Arbetstiden var lika lång för alla, oavsett om du var vuxen eller barn.

Från början skedde all tillverkning för hand på fabriken. Utöver de anställda på fabriken sysselsattes även ett stort antal hemarbetande med limning och etikettering av askar. Även fångarna i Vänersborgs fängelse deltog i tillverkningen. Det gav fabriken billig arbetskraft och det behövdes inga arbetslokaler.

Fem år senare, 1853, flyttas tillverkningen till nuvarande Östra vägen. Till en början skedde tillverkningen här för hand, men snart kom det maskiner som drevs med handkraft eller med dragdjur. 1856 installerades en ångmaskin, och det blev startskottet för en modernare mekanisering.
Arbetsmiljön var inte den bästa och man visste att tändsticksarbetare kunde drabbas av fosfornekros och gravida kvinnor kunde få missfall av kemikalierna, då fosfor användes i tillverkningen av tändstickorna. Det gjorde det såklart svårt att rekrytera personal. Det hjälpte inte att stadsläkaren intygade att arbetet inte var hälsofarligt, för det var ju inte sant.

1860 avlider Bergmark, och fabriken tas över av Anders Olof Andersson. När Andersson tar över fabriken har man 147 arbetare varav 55 barn, och en omsättning på 85 000 riksdaler. Fabriken utvidgades och mekaniserades alltmer, och fabriken blev den tredje största i Sverige. Som mest hade man nära 600 anställda. Tändsticksfabriken i Vänersborg var i början en stark konkurrent till Jönköpings tändsticksfabrik, men dämpades av att man inte kunde hålla samma kvalitet.

Tändstickstillverkning var minst sagt en brandfarlig industri, fabriken på nuvarande Östra vägen brann inte mindre än fyra gånger. Vid de två första bränderna byggde man upp fabriken i trä, men efter den tredje branden återuppbyggdes fabriken i sten och tegel och med brandgator. Men inte ens det hjälpte. Efter fjärde branden byggde man upp fabriken i sten och med dörrar och innertak av järnplåt, och då lyckades man förhindra fler bränder.

Efter Anderssons död 1891 tar svärsonen Wilhelm H.E. Nolting över företaget och fabriken. Under hans ledning blir stormtändstickor och bookmatches Vänersborgs specialitet.

1904 tog Jönköping Vulcan Tändsticksfabriks AB över tändsticksfabriken i Vänersborg. Det gav ökad ekonomisk styrka och man kunde modernisera maskinerna.

I och med fusionen med Jönköping kom Vänersborgsfabriken 1917 att bli en av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB). 1929 tillverkade man 1,6 miljoner tändsticksaskar om dagen i Vänersborg. Fabriken lades ner den 31 augusti 1932, i efterverkningarna av Kreugerkraschen.

1859 anlade Bergmark en filial till fabriken i Åmål, men den brann under påskhelgen 1868 och återuppfördes aldrig.

Det finns en del industribyggnader kvar än idag, men mycket är förändrat och även rivet. Idag är området känt som Trenova Center.

På platsen där fabriken låg finns idag en skulptur på 170x100 cm, i form av en tändsticksask. Den är tillverkad av elever vid Birger Sjöberggymnasiets byggtekniska program. Skulpturen placerades först på Huvudnässkolans gård. Skulpturen skänktes till staden av Länsförsäkringar i samband med 350-årsjubileet 1994.
Skulpturen Tändsticksasken
Vägbeskrivning Östra vägen 1, Vänersborg

Besöksdatum 27 juni 2016

Inga kommentarer: