tisdag 19 juli 2016

Elvius sluss

Elvius sluss är en av tre slussar som ingår i Christopher Polhems slussled. Arbetet med Polhems slussled sattes igång 1747. Det fanns dock planer redan på 1500-talet att bygga slussar i Trollhättan för att komma förbi fallen. Polhems plan var att farleden förlades i själva fallsträckan genom att tre, mycket djupa, slussar sprängdes ur berget samtidigt som älven dämdes upp på två ställen. Detta för att höja vattennivån och eliminera ett antal forsar och fall.


Polhems slussled blev aldrig helt färdigbyggd och slussarna kom aldrig i reguljär drift. En av orsakerna var en olycka som förstörde en del av arbetet. Nio arbetare dog vid denna olycka. En annan orsak var att det saknades pengar att bygga slussleden. Konstruktionen på slussarna var kanske inte heller den bästa, och de var troligen omoderna redan vid färdigställandet.

Elvius sluss, som är den nedersta av de tre slussarna var färdigsprängd 1755. Här pågick samtidigt ett omfattande dammbygge som skulle höja vattnet till nivå med den mellersta slussen (Polhems sluss). På så sätt eliminerades såväl Flottbergsströmmen och Helvetesfallet. Ett minst sagt storskaligt projekt. Strömhastigheten vi den då endast ca 24 m breda Flottbergsströmmen var enorm. 1755 kom mängder med plankor loss från en av sågarna uppströms, slet med sig ett av dammens fundament, vilket orsakade att nio arbetare vi den då nästan färdiga dammen miste livet. De ansvariga skyllde på varandra och projektet lades ned.

Vägbeskrivning Från centrum, kör över Klaffbron och mot slussarna. Sväng av vid skylt mot Olidanstationen. Parkera bilen på parkeringen och promenera sista biten. Följ grusstigen (Kärlekens stig) som börjar vid parkeringen. Alldeles intill Hängbron ligger Elvius sluss.

Senaste besöksdatum
7 juni 2016

Inga kommentarer: