onsdag 13 juli 2016

Runstenen i Uppgränna

Vid den gamla Holavedsvägen i Uppgränna, ca 5 km norr om Gränna, mot Duvebo, finns en runsten. Denna runsten har en bild av ett kors och texten: ”Sven reste dessa stenar efter Åslak och efter Göte, hans son och Åslak var Svens broder.” Stenen är daterad till början av 1000-talet. Korset på runstenen tyder på att Sverige kristnats då stenen restes och ristades. Runstenen i röd granit, står på sin ursprungliga plats. Mittemot denna sten, på andra sidan vägen, fanns fram till 1700-talet en rest sten som ingick i monumentet. Den idag försvunna stenen har förmodligen flyttats pga vägbanans vidgning. Kanske ligger den nu i någon vägbro eller ladugårdsgrund.Vid platsen har det också funnits en offerkälla, och under medeltiden låg här ett kapell, byggt av franciskanermunkar 1442. Offerkällan kom väl till användning före och efter de farofyllda färderna längs Holavedens skogiga, branta och slingrande vägar, där stråtrövare kunde hålla till… Kapellet användes av franciskanermunkarna till vila och andakt på sina vandringar från Alvastra och söderut. Runt kapellet fanns en kyrkogård som var flitigt använd i början av 1700-talet då böldpesten härjade i omgivningarna. 1759 revs kapellet på order av kyrkoherden i Gränna. Ett ”sälohus”, härbärge, fanns för ”fattiga pilgrimers hugnad och glädje.”


Vägbeskrivning I Uppgränna, ca 5 km norr om Gränna. Kör mot Duvebo. Runstenen står på vänster sida av vägen och minnesstenen över kapellet på den högra.

Besöksdatum 31 maj 2011

Inga kommentarer: