söndag 17 juli 2016

Ekeblads sluss

Ekeblads sluss är en av tre slussar som ingår i Christopher Polhems slussled. Arbetet med Polhems slussled sattes igång 1747. Det fanns dock planer redan på 1500-talet att bygga slussar i Trollhättan för att komma förbi fallen. Polhems plan var att farleden förlades i själva fallsträckan genom att tre, mycket djupa, slussar sprängdes ur berget samtidigt som älven dämdes upp på två ställen. Detta för att höja vattennivån och eliminera ett antal forsar och fall.

Ekeblads sluss 2006
Polhems slussled blev aldrig helt färdigbyggd och slussarna kom aldrig i reguljär drift. En av orsakerna var en olycka som förstörde en del av arbetet. Nio arbetare dog vid denna olycka. En annan orsak var att det saknades pengar att bygga slussleden. Konstruktionen på slussarna var kanske inte heller den bästa, och de var troligen omoderna redan vid färdigställandet.

Ekeblads sluss 2006
Ekeblads sluss, som är den översta av de tre slussarna var färdig 1754. Den användes en enda gång, vid invigningen, då kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika slussades.

Ekeblads sluss 2016
För att skapa lugnt vatten vid den norra infarten till slussen dämdes fallen kring slussen upp och den sk Kavledammen bildades. Vattnet styrdes nu västerut och fick söka sig ner kring Gullön och Önan. Detta var katastrofalt för de kvarnar och industrier som låg norr om dammen. Då vattenytan steg försvann flertalet forsar och snart hade i princip alla vattenverk norr om slussen fått lägga ned.

Ekeblads sluss 2016
Vägbeskrivning Ekeblads sluss ligger vid Strömkarlsbron.

Senaste besöksdatum
7 juni 2016

Inga kommentarer: