söndag 3 juli 2016

Rånnums gravfält

Vid mitt näst senaste besök hemmavid gjorde jag ett återbesök på Rånnums gravfält. Jag har varit där vid flera tillfällen tidigare, men vid mitt första besök blev jag besviken. Jag hade räknat med stora domarringar och skeppssättningar. Det jag såg var små kullar... Inte hade jag koll på att detta var gravar. Jag var inte så insatt på den tiden. Vid senare tillfällen har jag antingen inte haft kamera med mig, eller så har det varit tidigt på året och grått... Men, nu har jag ju en hyfsad kamera, och det var bra väder. Ja, det kunde ju förstås blåst lite mindre, men, man kan ju inte få allt!Gravfältet som består av ett femtiotal stensättningar och flacka runda stenpackningar som varierar i storlek mellan 3-10 meter i diameter. Flera av stensättningarna har även en klumpsten centralt placerad på graven. Gravfältet är inte utgrävt, så man vet inte exakt när det anlades, men utformningen på gravarna ser ut som gravar från järnåldern.Här finns även skålgropar inhuggna i berget i den södra delen av gravfältet. Man vet inte riktigt dess syfte, men det är den vanligaste formen av hällristning och de förekommer under hela forntiden - från stenåldern till järnåldern. Kanske var själva knackningen en ritual som var det betydelsefulla.

Vi vet i alla fall att det på flera håll i landet nyttjats i folktron långt in på 1800-talet. Berg och stenar med skålgropar var magiska platser där olika väsen troddes hålla till. Om ett offer gavs i skålgropen, exempelvis ett mynt, en nål, några sädeskorn eller lite fett kunde givaren botas från sjukdom eller få lycka med skörden. Från 1800-talets Dalsland talar sägnerna till och med om rituella samlag på berg med hällristningar...


Datum för senaste besöket: 8 juni 2016

Vägbeskrivning: Från Trollhättan, kör mot Vargön. Strax innan rondellen, till höger, ligger gravfältet. Det är en sevärdhetsskylt som visar vart. Från Vänersborg, kör till Vargön, i andra rondellen, ta till höger mot Trollhättan. Strax efter du svängt ur rondellen ligger gravfältet på vänster sida. Det finns en sevärdhetsskylt som visar vart.

Inga kommentarer: