torsdag 21 juli 2016

1844-års slussled

När Göta kanal var färdigbyggd 1832 hade den en större kapacitet än Trollhätte kanal. Slussarnas dimensioner i Göta kanal var större än de i Trollhättan, och en flaskhals uppstod därmed i Trollhättan och en ombyggnad av slussarna var därför nödvändigt. 


Man beslutade att bygga en helt ny slussled bredvid den gamla. Byggandet av den nya slussleden påbörjades 1838 och den invigdes den 5 juni 1844. Både 1800-års slussled och 1844-års slussled fungerade parallellt ända fram till att nästa slussled var klar 1916.

Nils Ericson, som ansvarade för flera större kanalbyggen och senare även blev känd som järnvägsbyggare, ledde arbetet med 1844-års slussar. Han var sedan länge kvar som chef för kanalbolaget.

Slussleden består av elva slussar, med en längd på 35,6 meter mellan portarna. Slussarna är 7,1 meter breda och vattendjupet på tröskeln är 3 meter och största sänkhöjden för varje sluss är 3,1 meter. Lastkapaciteten för fartygen var 300 ton.


Vägbeskrivning Skyltat från E45:an och Trollhättans centrum.

Senaste besöksdatum
5 juni 2016

Inga kommentarer: