tisdag 1 augusti 2017

Skegriedösen

Sista helgen i juli 2017 var jag i Skåne med mina föräldrar. Vi bodde i Trelleborg och på vägen hem passade vi på att stanna till vid Skegriedösen, en stenkammargrav från bondestenåldern (yngre stenåldern), ca 5 000 år gammal.


Den välbevarade dösen ligger alldeles i närheten av Skegrie kyrka. Den består av en kistliknande kammare med två stora block (hällar) som långsidor, en gavelhäll och ett takblock.


Dösen är omgiven av en stenkrets med sjutton stenar. En sådan utformning brukar kallas för långdös. På några av dessa stenar, samt på takblocket, finns det så kallade skålgropar. En skålgrop, som även kallas för älvkvarn, är en liten uthuggen grop. Förr trodde man att man kunde bota sjukdomar genom att offra smör eller mynt i dessa gropar.


Den rektangulära formen och gravrummets låga tak gör att man brukar räkna Skegriedösen till en av de äldsta från stenåldern.


När man skulle bygga ut E6:an till motorväg så gjordes en arkeologisk utgrävning i området 2007. Man hittade ett stort antal lämningar, några kilometer norr om Skegriedösen vid "Döseryggen". Bland lämningarna hittade man rester av en för Skandinavien unik processionsväg, kantad av ett flertal, nu försvunna dösar.

Senaste besök: 30 juli 2017

Vägbeskrivning: Sväng av E6:an vid avfart 5. Följ skyltar mot Skegrie, vid Skegrie skola, sväng höger. Strax efter kyrkan finns en p-ficka alldeles intill Skegriedösen.

Inga kommentarer: