söndag 30 juli 2017

Stegeholms slottsruin

Pingsthelgen 2017 åkte jag, syrran och hennes C till Västervik med husbilen. På den här resan hade vi bestämt att var och en av oss skulle få bestämma en grej/plats som vi ville se/besöka. Stegeholms slottsruin var såklart mitt önskemål!

Ruinen efter Stegeholms slott (borg) ligger på en holme inne i Västervik centrum. Slottet anlades troligen av hertig Albrekt av Mecklenburg, före 1370. Senare har bl.a. Erik av Pommern innehaft slottet.

När staden Västervik år 1433 flyttades till sin nuvarande plats, förlades staden till området kring hamnen och slottet. Den gamla staden som låg långt in i Gamlebyviken, blev Gamleby.


1517 brände Kristian II:s flotta  ner Stegeholm. Men, Sverige återtog och återuppbyggde slottet 1521. 1562 gavs Stegeholm tillsammans med Västervik och tillhörande gårdar till Stureätten, som grevskapet Västervik. 1570 utökades det av Johan III till förmån för hans moster, Svante Stures änka.

Under en del av 1612 var Stegeholm åter besatt av danskarna.


1616 dog Stureätten ut på manssidan, och år 1651, gavs Västervik och Stegeholm som grevskap åt fältmarskalken Hans Christoff Königsmarck, men grevskapet återtogs av den stora reduktionen. Königsmarckarna lät uppföra ett präktigt palats i det gamla förfallna slottets ställe. Den 1-2 september 1677 förstördes palatset, och staden av den dansk-holländska flottan.

Därefter fick slottet och slottsholmen förfalla, men på 1880-talet förskönades holmen med planteringar. Idag är Stegeholm kanske mest känd som platsen för Västerviks Visfestival som startade 1966!

Senaste besök: 5 juni 2017

Hitta hit: Slottsholmsvägen i centrala Västervik.

Inga kommentarer: