torsdag 20 juli 2017

Råå Vallar

Råå Vallar är en gammal försvarsanläggning, strax söder om Helsingborg, som sträcker sig från Knähaken till Batteritorget på Råå. Jag "kom i kontakt" med Råå Vallar då jag och syrran bodde på campingen med samma namn ett par nätter i juli 2017.


Jag hade inte tänkt så mycket på namnet, som jag självklart kände till, mer än att jag tänkte att man byggt en vall för att hindra sanden att flytta sig. Det är ju dumt att ta reda på fakta... ;-) Syrran berättade att det även är någon form av försvarsanläggning, och det hade hon ju rätt i. Utan att ta reda på mer fakta, så informerade jag henne att det är en del av den s.k. Per-Albin Hansson-linjen. En försvarslinje bestående av 1 063 skottsäkra bunkrar som uppfördes i början av andra världskriget... Nu vet jag att det INTE är en del av Per-Albin Hansson-linjen. Den sträckte sig mellan Båstad och Helsingborg. Så helt fel ute var jag ju egentligen inte. ;-)

Men, Råå Vallars historia sträcker sig längre bak än så! Den 29 juni 1676, gled ca 300 danska fartyg in vid Råå och landsatte 15 000 danska soldater för att återta Skåne, som ju varit danskt till 1658. När den danska hären landsteg möttes de inte av något motstånd. Det blev startskottet för Skånska kriget, som varade till 1679. Sverige avgick med segern till slut.


Danskarna skulle dock inte ge upp så lätt. Den 2 november 1709 landsteg danskarna återigen vid Råå utan motstånd. De tvingades dock retirera efter slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Själva kriget, Det stora nordiska kriget, var dock inte slut i och med detta, och invasionshotet ansågs fortfarande finnas kvar.

För att försöka hindra ytterligare invasioner gav Karl XII order om att kustbefästningar skulle uppföras längs Öresundskusten. Den överlägset största av dessa befästningar skulle placeras längs kusten norr om Råå. Råå Vallar med bastioner byggdes därför 1712-1713.


Arbetet med att uppföra vallarna leddes av generalmajor Magnus Palmqvist. En del av materialet sägs ha tagits från gårdar i grannskapet som rivits som straff för att ägarna stått på "fel" sida under kriget (läs dansk sida). Vallarna sträcker sig ungefär 2,5 kilometer och har sedan länge förlorat all sin militära funktion.

Någon ytterligare invasion kom aldrig, och 1721 slöts freden i Nystad. De södra, kustnära delarna av vallen hade strax efter färdigställandet förstörts av högvatten och stark blåst. Någon återuppbyggnad skedde inte och vallarna övergavs strax efter kriget. Vallarna fick dock inte rivas och stod därför kvar. Men när Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg, drogs ner till Råå på 1890-talet, revs partier av de södra delarna.

Råå Vallar är även en mycket populär badplats. Den lämpar sig mycket bra för barnfamiljer då det är långgrunt här. Det finns lekplatser, grillplatser, kiosker m.m. Härifrån har man även en fin utsikt mot Ven. Själva vallen ger bra vindskydd och är mycket populär att promenera och jogga/löpa/springa på.


Senaste besök: 9-12 juli 2017

Hitta hit: Bra utgångspunkt är vid campingen Råå Vallar Resort, Kustgatan 22, Råå.

Inga kommentarer: