onsdag 16 augusti 2017

Gripsholms slott

Ett av stoppen på semesterns andra husbilstur var Mariefred. I Mariefred ligger Gripsholms slott, ett av tio kungliga slott i Sverige. Självklart besökte vi detta slott.

Gripsholms slott sett från gästhamnen
Gripsholms slott är känt som Gustav Vasas slott och han grundade det 1537. På platsen fanns det en borg redan i slutet av 1300-talet. Det var Bo Jonsson Grip, som under den senare hälften av 1300-talet lät uppföra den första borgen på platsen. Det är också han som gett namn åt slottet. Borgen skänktes under sen medeltid till ett kartusianerkloster som grundats i Pacis Mariae - Mariefred. Vid reformationen drogs klostret in till staten, och under ledning av byggmästare Henrik von Köllen började man uppföra det nya Vasaslottet. Slottet utgjorde en del av ett nytt nationellt försvarssystem. Samtidigt uppfördes det som en representativ bostad åt renässansfursten Gustav Vasa.

Gripsholms slott
Under stormaktstiden disponerades slottet som änkesäte av drottningarna Maria Eleonora och Hedvig Eleonora. Den senare lät genomföra betydande om- och tillbyggnader av slottet, bland annat Drottningflygeln.
Yttre borggården, med Griptornet
Slottet upplevde ytterligare en glansperiod under Gustav III:s tid, i slutet av 1700-talet. Då skapades Gustav III:s Runda Salong, en motsvarighet till "Rikssalen" som Gustav Vasa lät uppföra. Båda dessa salar har helfigursporträtt av samtida regenter. Gustav III lät också inreda en mycket exklusiv slottsteater i ett av slottets runda renässanstorn. Slottsteatern på Gripsholms slott är en av Europas mest välbevarade 1700-talsteatrar.

Under 1800-talet kom slottet att betraktas som ett nationalmonument, och man förde hit möbler och konstföremål från de olika kungliga slotten för att förstärka den nationella karaktären.

Teatertornet
Gripsholms slott hyser den svenska statens porträttsamling som idag består av ca 5000 verk, om jag inte missminner mig helt. En del av dessa hänger uppe runt om i slottet för oss besökare att beskåda. Här finns porträtt av betydande svenskar, från Gustav Vasas dagar och ända fram till vår egen tid.

Man kan besöka slottet på egen hand, eller gå med på en guidad visning. Jag rekommenderar starkt det sistnämnda. Tänk så mycket mer man får veta om de olika rummen och dess olika funktioner genom tiderna när man lyssnar till en guide.

Inre borggården
Slottet består av tre våningar. Den första våningen kallas för Vasavåningen och här kan man bland annat se Hertig Karls Kammare. Det är slottets mest berömda 1500-talsgemak och en av landets mest välbevarade interiörer från denna epok. På den här våningen har man försökt återskapa en följd av rum så som de skulle ha kunnat se ut på 1500-talet.

Andra våningen är slottets huvudvåning och är till största delen inredd på 1770- och 1780-talen under Gustav III:s tid. Den innehåller förutom kungens egen våning också drottningens, Sofia Magdalena, våning samt Prinsessvåningen som var avsedd för Gustav III:s syster Sofia Albertina. På detta våningsplan ligger också två av slottets största och mest påkostade och från representationssynpunkt viktigaste rum - Rikssalen och Gustav III:s runda salong.


På tredje våningen hittar man bland annat Gustav III:s teater, kungliga gästrum och en rustkammare.

Men det är inte bara slottets interiörer som är intressanta. På borggården kan man till exempel se två stycken bronskanoner - Galten och Suggan. Dessa kanoner är krigsbyten, tagna i Ryssland 1581 och 1621 och de kom till Gripsholm 1623. Enligt de ryska inskrifterna heter de faktiskt båda två Vargen.

Galten och Suggan
Till vänster om det stora portvalvet (yttre borggården), sitter två senmedeltida stenreliefer inmurade i väggen. Dessa härstammar från klostret som Gustav Vasa lät riva inför byggandet av sitt nya slott.

Stenrelief
Senaste besök: 22 juli 2017

Hitta hit: Slottet ligger vid Mälaren, i Mariefred.

Inga kommentarer: