onsdag 24 augusti 2016

Gamla kyrkogården i Kalmar

Inför min lilla semestertripp till Kalmar och Öland så spanade jag in turistbyråns hemsida, och upptäcker där under kategorin sevärdheter "Gamla kyrkogården". Jag har naturligtvis sett den här rubriken tidigare, men har av någon anledning tänkt att det är kyrkogården alldeles intill Kalmar slott. Men, det visade sig att så inte är fallet. Så nu är frågan hur jag, som som älskar gamla kyrkogårdar, har missat att det finns en kyrkogård med anor från 1200-talet, bara ett par hundra meter från Kalmar Slott är en gåta. Så självklart blev det ett besök på denna för mig nya kyrkogård i Kalmar i samband med den lilla semestertrippen.

Gamla kyrkogården i Kalmar är Kalmars äldsta bevarade kyrkogård. Kyrkogården anlades under första halvan av 1200-talet, samtidigt som S:t Nikolaikyrkan, eller Bykyrkan började byggas.
Ena ingången till Gamla kyrkogården
Kyrkan och kyrkogården låg mitt i det medeltida Kalmar vid stadens torg. Vid den här tiden hade Kalmar vuxit till en av de viktigaste handelsstäderna i Sverige. Närheten till danska gränsen, idag gränsen mellan Småland och Blekinge, gjorde Kalmar till ett viktigt fäste.

Bykyrkan sprängdes 1678 då man var rädd att fienden skulle använda kyrkan som bas vid en ev. belägring av slottet. På kyrkogården finns det idag stenar som markerar var kyrkan stod. När kyrkan sprängdes var Domkyrkan på Kvarnholmen i princip klar. Kyrkogården blev kvar, och användes ända fram till 1860-talet då Södra kyrkogården, intill slottet, stod klar. 
Platsen för Bykyrkan.
Det finns flera olika typer av gravvårdar på kyrkogården. Flera gravhällar är av kalksten, många av dem är troligtvis gjorda av öländska mästare. Det är vanligt att gravvårdarna använts flera gånger. Här finns även gravvårdar i gjutjärn, i form av kors. Dessa var vanliga under 1800-talet och början av 1900-talet. 

 
En av kyrkogårdens mest praktfulla gravhällar är den över Christopher Andersson Grip och hans maka Gertrud Ulfsdotter Snakenborg. Grip tillhörde kung Sigismunds trogna män och avrättades därför av den blivande Karl IX då denne intog Kalmar 1599. Det sägs att Karl IX inte nöjde sig med att avrätta Grip utan slog sönder hällen som hämnd. 
Grips gravhäll
På kyrkogården finns ett gult kapell uppfördes för lektor Johan Stagnel, död 1795, och hans maka Anna Margareta Botin, död 1773. 


Gamla kyrkogården är idag en fornlämning, alltså en del av vårt lagskyddade kulturarv. Kyrkogården sköts av Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Gräsmattor klipps, gamla träd tas bort och nya planteras. De gamla gravvårdarna rengörs varje år och ses regelbundet över. Vid större skador tas de omhand av konservatorer. Under vintern täcks flera av gravhällarna över för att skydda dem från väta. Detta gör att de utsätts för mindre slitage. En del är dock så skadade att de inte går att restaurera dem, men de får ligga kvar på kyrkogården. 

 


Vägbeskrivning Följ Kungsgatan från Kalmar slott. Precis efter "Söderport" är det en skylt som pekar mot kyrogården.


Senaste besöksdatum 21 augusti 2016

Inga kommentarer: