lördag 13 augusti 2016

Byrums raukar

Nu närmar sig min semester och tripp till Öland på allvar. Jag har varit på Öland så många gånger att jag tappat räkningen. Men i väntan på turen dit så dammar jag av gamla utflykter på Öland… 
Gotland är ju känd för sina raukar, men visste du att det finns raukar även på Öland? Inte det? Men nu vet du det, och jag kan varmt rekommendera en tur till dessa...
I Byrum på norra Öland finns öns enda raukfält. Det är ca 600 meter långt med ca 120 stycken raukar. Stenformationerna har mejslats ut ur berggrunden av havets ständiga rörelser under tusentals år. Raukarna i Byrum har bildats när vågor eroderat bort mjukare kalksten. Det är bara de hårdaste partierna som stått pall för vågor och sten och har växt fram som rundade stenstoder. 

De högsta raukarna är upp emot fyra meter höga och finns i den södra delen. I norr minskar de i storlek, och de minsta är knappt en meter höga. 


Utanför raukarna finns det jämna kalkstenshällar som skjuter ut i vattnet. Dessa hällar har troligen bidragit till att raukbildningen avstannat, då de hindrar vågorna att ytterligare svarva i berggrunden.
Byrums raukar är ett omtyckt utflyktsmål och badplats. Man bör vara mycket uppmärksam som badare här. Ett tiotal meter utanför raukområdet stupar berget brant ner i djupet. 

Det är inte bara raukarna som gör området här vid Byrum till en spännande plats. I den södra delen finns det rikligt med fossil. Den fossil som är lättast att hitta är urtidsbläckfisk, s.k. ortoceratiter. Trilobiter är en annan djurgrupp som finns representerad som fossil. De levde i haven för ca 560-250 miljoner år sedan. Döda organismer som hamnar på havsbotten täcks med tiden av ett sedimenterande material. Detta material pressas samman under tryck och så småningom bildas en bergart i vilken urtidsdjurens former bevaras.
Ovanför raukarna reser sig en stenig brant som kallas klint. Uppe på denna klint ligger en strandvall. I denna karga miljö växer endast enstaka tallar och nypon- och enesnår. I den sparsamma vegetationen hittar man blåeld och tulkört.     

Vägbeskrivning Raukfältet ligger ca 8 km nordost om Löttorp. Tag av mot Byrum, antingen från Löttorp eller Böda. Ta av vid skylten med texten ”raukar”. Efter ett par hundra meter tar man till vänster och fortsätter ca 500 meter till parkeringsplatsen.

Senaste besöksdatum 21 juli 2005

Inga kommentarer: