tisdag 16 augusti 2016

Västerport, Kalmar

När man bebyggde Kvarnholmen på 1600-talet som den nya staden som fick staden en ringmur. Denna ringmur innehöll flera stadsportar för att ta sig in och ut ur staden. Kalmar var en fästningsstad i stormaktssverige.

Huvudporten i denna ringmur var Västerport, även kallad Högvakten. Den stod klar 1658, och var huvudinfarten till Kvarnholmen ända till 1870. Från ravelinen ”Prins Carl” ledde en träbro med en fällbar del till Västerport. Inne i Västerport fanns det även ett kraftigt galler och stabila portar, som stängdes på kvällen och sedan öppnades på morgonen. 

Fästningen förlorade sin status i slutet av 1700-talet och portarna togs ner 1797. Kalmar blev nu för första gången en öppen stad. Själva porten är vinklad, för att fienden inte skulle kunna skjuta rakt igenom. Ovanför portvalvet ligger ett utrymme där vaktstyrkan höll till, därav namnet Högvakten.
Inför 600-årsjubileet (1997)av Kalmarunionen så restaurerades Ravelinsbron mellan Västerport och Malmen, där fängelset idag ligger. Idag finns det ingen vaktstyrka i Västerport utan mer fredliga verksamheter som glashytta och keramiktillverkning. 

Vägbeskrivning Västra Vallgatan, Kalmar

Senaste besöksdatum
juli 2015

Inga kommentarer: