fredag 12 augusti 2016

Borgs kyrka och by

Alldeles intill parkeringen till Borgholms slott avtecknar sig resterna efter Borgs stenkyrka. Här finns lämningar av långhus, kor och sakristia. Kyrkan är troligen uppförd på 1100-talet, och bestod från början av ett 11x8 meter stort långhus och ett rundat kor.

”Borgh” nämns i skrift första gången omkring 1320. Namnet kan syfta på den borg som föregick slottet, eller en äldre huvudgård. Borg var på 1320-talet en egen kyrksocken (församling), och var Ölands minsta församling. Församlingen omfattade området kring Borgholms slott med byarna Slät och Getungstad, samt gården Bragelunda.

Redan på järnåldern (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.) fanns här en bebyggelse. Vid utgrävningar har man påträffats rester av hus från 400-600 e.Kr. På det flacka Slottsalvaret kan man se flera husgrunder. Rör det sig om järnåldersbosättningar även där?

Händelser i borgen avspeglade sig även i byn. Den krigshärjades, brändes, byggdes upp och utökades. När befolkningen i byn ökade krävdes en större kyrka; långhuset förlängdes och en sakristia tillkom. Men, verksamheten i kyrkan begränsades och 1515 fick funktionen som kapell. Några år senare slogs Borgs socken samman med Räpplinge, och byggnaden började förfalla.
Kyrkan gick sitt öde till mötes 1610. Då sprängdes kyrkan i luften. Man var rädd att fienden skulle söka skydd bakom dess murar.

1974 gjordes en utgrävning där man fick fram grundmurarna av en kyrka med rektangulär form med ett förmodat östtorn, portal i söder och sakristia i nordost. Man såg även lämningar av högaltare i koret och sidoaltare i långhusets östra hörn. Man har hittat fragment av en medeltida dopfunt samt flera gravstenar med stavkors och palmettrankor. Vägbeskrivning Kör väg 136 på Öland mot Borgholm. Sväng av vid skylt mot Borgholms slott och Solliden. Parkera vid Borgholms slott. Alldeles intill parkeringen ligger lämningarna.
Besöksdatum 20 april 2014

Inga kommentarer: