söndag 7 augusti 2016

Klapphuset i Kalmar

Klapphuset i Kalmar ligger mellan Kvarnholmen och Varvsholmen i centrala Kalmar. Det är det enda kvarvarande av Kalmars fyra klapp- och tvätthus, och dessutom det enda kvarvarande i hela Skandinavien. Det äldsta klapphuset öppnades den 15 april 1857. Från början fanns det bryggor där tvätten sköljdes, men Magistratens och Borgarskapets äldste i Kalmar beslutade att man skulle uppföra ett klapp- och tvätthus för allmänheten. Det ansågs vara ohälsosamt att använda sig av klappflottar. Klapphusen gav även bättre skydd mot väder och vind. Klapphusen blev även viktiga mötesplatser för stadens kvinnor.

Tvätten sköljdes och klappades i den bassäng som finns i byggnadens centrum. Runt bassängen löper bryggan med klappningsplatser av nedsänkta tunnor.

Klapphuset som vi ser idag uppfördes mellan 1902 och 1906. Det har eventuellt stått vid Slottsfjärden innan det kom till sin nuvarande plats.

Klapphuset används än idag av kalmarborna, som tvättar sina mattor där.Vägbeskrivning Klapphuset ligger mellan Kvarnholmen och Varvsholmen i Kalmar.


Senaste besöksdatum april 2014. 

Inga kommentarer: