lördag 23 april 2011

Slussarna i Vänersborg

Det är inte bara i Trollhättan som det finns slussar i Tvåstadsområdet (Trollhättan-Vänersborg), utan även i Vänersborg har man varit tvungen att bemästra nivåskillnaderna för att få en segelbar led mellan Västerhavet och Vänern. Här vid Brinkebergskulle i Vänersborg finns det tre generationer slussar!

Innan slussarna byggdes fick man lasta om varorna här i Vänersborg för transport landvägen via den s.k. Edsvägen ner till Åkersström i Trollhättan. Skulle varorna åt andra hållet så var man naturligtvis tvungen att lasta om vid Åkersström...

Redan under Gustav Vasas tid, på 1550-talet, fanns tanken på att gräva en kanal för att på denna väg kunna frakta gods sjövägen förbi fallen i Vargön.

Det skulle dock dröja till1740-talet, innan en planering för en kanal, som skulle en sjöled mellan Vänern och Västerhavet, på allvar tog sin början.

Den första slussen i Vänersborg stod klar 1752 och kallades för Greve Tessins sluss, men den visade sig dock vara alldeles för liten, så man fick bygga en ny sluss. Den stod klar november 1777 och fick namnet Karls slussar, efter Karl IX som framlade en första plan på en kanal, och Gustaf III som "fullbordade" slussbygget! Den 2 maj 1778 kunde de två första skutorna segla genom kanalen och slussarna ner till Trollhättan. Idag återstår det välbevarade lämningar efter Karls slussar, och dessa hittar man ca 500 meter uppströms om den nuvarande slussen vid Brinkebergskulle, vid den västra kanalstranden.

Karls Slussar
Den andra generationens slussar vid Brinkebergskulle finns vid den s.k. Bommeslussen ca 250 nedströms den nuvarande slussen, även denna på den västra kanalstranden.

När Göta Kanal stod klar 1832 hade man av någon anledning byggt de övriga slussarna större än de som redan fanns i Vänersborg och Trollhättan, detta innebar kostsamma omlastningar mellan stora och små fartyg i Trollhättan och Vänersborg... 1838 påbörjades arbetet med de nya slussarna i Vänersborg och Trollhättan, och 1841 stod Bommeslussen klar. Tre år senare kunde hela kanalleden invigas med pompa och ståt i närvaro av kung Osvar I.

Namnet Bommeslussen kommer från den tid före 1770-t, då Karls Grav (vid Karls slussar), endast användes som flottningsränna för timmer. För att timmerstockarna inte skulle driva ut i Göta älv helt okontrollerat hade man byggt en bomlänsa. Bakom denna bom samlades timret i buntar för vidare transport längs älven.
Bommeslussen
Vid sekelskiftet 1900 var 1844-års slussled utnyttjad till bristningsgränsen, och 1909 gavs det klartecken för en ny slussled. I oktober 1916 kunde kanalleden med nya slussar vid Brinkebergskulle och Trollhättan öppnas för trafik. Denna slussled används än idag.

Alldeles intill Brinkebergskulle sluss finns det ett sommaröppet café med goda smörgåsar och gott fikabröd! Väl värt ett besök.

Brinkebergskulle sluss
Första gången jag "kom i kontakt" med Brinkebergskulle sluss och slusscaféet där var i samband med ett jobb jag hade i Vänersborg, där vi ofta under sommarmånaderna tog en promenad till slussen för en fika eller en glass! Detta var sommaren 2004. Sommaren 2005 (tror jag, det kan ha varit sommaren 2006 med) fick jag för mig att cykla från Trollhättan till jobbet i Vänersborg, och då kom jag farandes på cykeln där vid Bommeslussen och vidare över Brinkebergskulle sluss innan jag var framme vid jobbet! Gustafs slussar hörde jag talas om när jag köpte boken "Kulturmiljöer i Vänersborgs kommun - en utflyktsguide" där den finns omnämnd, men det var inte förrän i veckan som jag faktiskt beslöt mig för att kolla upp slussen. Och då har jag i alla fall haft boken i min ägo sedan 2006! Men å andra sidan har jag bott i Skåne sedan augusti 2006... ;)

Hitta hit: Från Vargön, kör mot Vänersborg, och sedan mot "sportcentrum", från Hemköp Torpa är det skyltat. Från Trollhättan (via Överby) när du kört över "Torpabron" svänger du höger, sedan är det skyltat från Hemköp Torpa.

Inga kommentarer: