fredag 22 april 2011

Domarringarna vid Vårvik och fornborgen vid Hällstorp

Häromdagen beslöt jag mig för att bege mig ut på en liten cykeltur. Vart jag ville, hade jag ingen aning om när jag hämtade cykeln i cykelförrådet! Men efter en liten (tyst) diskussion med mig själv kom jag fram till att jag länge velat ta en liten närmare titt på domarringen i Björndalen här i Trollhättan.

Så sagt och gjort, jag trampade iväg från Dannebacken, via Egna Hem, över älva (Göta Älv) på vår fina järnvägsbro, och till Björndalen. Väl uppe på krönet vid Vårviks gård där detta fornminne/gravfält finns så upptäckte jag till min glädje att det faktiskt inte är mindre än fyra domarringar! När jag sedan läste på skylten så ska det finnas rester efter ytterligare tre domarringar någonstans i närheten, dessa hann jag inte leta reda på!

1937 grävde man ut en domarring här, som låg mitt i den nuvarande vägen, och då fann man att resterna av graven fanns under en stenhäll och bestod av kolbitar, brända ben, krukskärvor och slaggklumpar efter förbrända pärlor.

Man har daterat gravfältet till äldre järnåldern (500 f.Kr- 500 e.Kr).Cykelturen gick nu vidare till Strömslund - Sveriges första Egnahems-område, men inte att jag orkade cykla upp för den backen, utan jag fick minsann leda cykeln! I Strömslund var målet att fota "Slaskegatan".
Slaskegatan är en "rensningsgränd", alltså där man slängde sitt avfall, här skulle slaskbrunnar, sophus, avträden (dass), svingårdar, slakthus, brygghus och vedbodar ligga. Allt enligt grundaren av Strömslund, Eduard Leopold Alberts plan! Lite kul att man valt bevara en av dessa slaskegator, så man kan få en inblick i hur det såg ut förr i bakgatorna... Fast jag är ju glad man slipper se "skiten" och känna doften...


När jag ändå var i Strömslund och vinglade fram på cykeln så bestämde jag mig för att trampa vidare till en fornborg, som jag visste låg i närheten av Arvidstorps reningsverk. Precis när man kör av Hjärtumsvägen in mot reningsverket finns det en gammal skylt där står "märkligt fornminne 400 meter" på. Fast man ser knappt vad det står på skylten, och absolut inte om man kommer farandes i bilen! Nej, själva skylten i sig är nästan ett fornminne... Kommer man med bil kan man ställa bilen vid "parkeringen" innan själva grinden till reningsverket. Där finns det även en informationsskylt om Naturreservatet Älvrummet. Sedan får man promenera lite längs med staketet vid reningsverkets område, så kommer man till en liten träbro, och där finns det både en liten skylt som pekar mot fornborgen och sedan en informationstavla om detta fornminne!

Idag finns det inte så mycket kvar av själva fornborgen förutom att man ser rester av stenvallar på berget. När borgen användes så fanns det förmodligen även en överbyggnad i trä, av detta finns det inga rester av. Som så många andra fornborgar i området har den legat på ett mycket strategiskt ställe högt ovanför älven på en bergsknalle med branta bergssluttningar åt alla håll, utom åt nordost. I närområdet finns det ytterligare i alla fall två fornborgar. En norr om den vid Hälltorp (Arvidstorp), alldeles i närheten av "hängbron" nedanför Olidanstationen, och en vid milspåret vid Slätthults motionsgård (Skoftebyn).

Denna fornborg är inte arkeologiskt utgrävd, men de flesta fornborgar är byggda och använda under yngre järnåldern (400 - 1050 e.Kr.) och man tror att denna är från samma tid.

Det var lite svårt att fota fornborgen, då det idag ju "bara" är en bergsknalle. Men, jag lyckades urskilja några stenmurar både inne i borgen och utmed bergssluttningen. Men jag vågade inte gå för nära kanten, då det inte finns något skyddsstaket runt om, och jag hade ju inte tänkt att rasa ner för berget och ner i älva precis! Väl uppe på berget så såg jag älven nedanför mig och vid lite närmare spaning så hittade jag "Gamle Dal'n" på andra sidan! Och även om granarna skymde en del så var det ändå värt mödan att klättra upp där och blick ut över nejden!


Efter besöket på fornborgen var jag rejält slut, det är backigt på "fel sida älva", men nu hade jag tur att jag kunde glida ner för Landbergsliden, över Oscarsbron och titta lite snabbt på fallfåran med industriruinerna, innan jag var inne i centrum och trampade lätt och ledigt genom allén och vidare under viadukten och in i Egna Hem innan jag var hemma igen! Denna tur tog väl ca 2 timmar. Men då fick jag gå lite emellanåt för jag inte orkade trampa upp för backarna och att jag besteg berg!

Inga kommentarer: