torsdag 11 november 2010

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre, på Lilla Stenshuvud, strax norr om Kivik är ett relativt nytt konstprojekt. Stiftelsen Kivik Art Centre bildades i juli 2006, med ändamålet att etablera ett konst- och kulturcentrum på Österlen. Förutom konstverken i naturen, var tanken från början att konstnärer skulle hyra in sig i studios/ateljéer, så att besökarna skulle kunna följa konstnärernas arbete.

Sommaren 2007 kunde besökarna se fem paviljonger skapade av arkitekterna Snöhetta och fotografen Tom Sandberg. Man kallade det här första året för Kivik Start.
2008 var det David Chipperfield och Anthony Gormley som stod för den nya huvudattraktionen, ett 16 meter högt utsiktstorn. Det är indelat i tre delar, alla med lika stor volym, men formen är olika. Utsikten härifrån sägs vara fantastisk.
2009 tillkom tre nya verk - skulpturer av den brittiska konstnären Julian Opie och Matti Suuronens plasthus Venturo. Ventura fungerar idag som café och information.Då jag aldrig kom till Kivik Art Centre 2010 så vet jag inte vad för spännande konstverk man kunde se.

Uppifrån toppen av Lilla Stenshuvud har man en fantastisk utsikt över Kivik! Det är värt promenaden.

Kivik Art har naturligtvis en hemsida, om man vill veta mer om projektet! Kivik Art Centre har stängt för säsongen, men man kommer annonsera på hemsidan när nästa säsong öppnar!

Hitta hit: Om man kommer norrifrån - kör igenom Kivik längs väg 9, i den södra delen svänger vägen kraftigt till höger, mitt i svängen går en väg rakt upp i en backe mot Stenshuvud. Sväng av där och följ sedan skyltar Kivik Art Centre. Kommer du söderifrån -Kivik Art Centre är skyltat från väg 9 mot Stenshuvud.

Inga kommentarer: