måndag 12 oktober 2015

Södra Fågelås kyrka

Ca 15 km söder om Hjo ligger Södra Fågelås kyrka, en träkyrka förmodligen uppförd på 1600-talet. Den har en stomme av liggtimmer och består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster. Vid sydöstra sidan av långhuset finns ett vapenhus och vid norra sidan finns en sakristia. Ytterväggarna är täckta med kluvna rödfärgade spån. Långhus och kor har separata sadeltak, belagda med spån.

Södra Fågelås kyrka

Södra Fågelås kyrka

Jag var aldrig inne i kyrkan, då jag fick känslan av att den var stängd. Men då jag aldrig var och ryckte i några dörrar så vet jag inte huruvida kyrkan var öppen eller inte. Fram till slutet av 1800-talet var kyrkorummet försett med målningar, men som då förstördes. Några av målningarna finns dock kvar på korets tak. Predikstol och dopfunt i trä är från 1600-talet. Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1683.

Lilla Isa blev inte gammal...
Kyrkogården
Liksom Norra Fågelås kyrka så har Södra Fågelås kyrka en fristående klockstapel vid sidan av kyrkan. Den nuvarande klockstapeln är byggd av trä i en utpräglad schweizerstil. Den uppfördes 1887 och ersatte då en stapel från 1600-talet som brann ned efter ett åskoväder. Träpanelen rödmålades 1942 och 1971 tillkom takplåten av koppar. I stapeln hänger två kyrkklockor.

Södra Fågelås kyrka och klocktornet
Klocktornet

Det är inga svårigheter att hitta hit. Utmed 195:an mellan Habo och Hjo så är det skyltat.

Inga kommentarer: