tisdag 13 oktober 2015

Brandstorps kyrka

Brandstorps kyrka blev ett litet bonusstopp på min Hjoresa. Planen var inte att åka dit från början, men så kom jag på att visst har jag väl läst att det ska finnas en träkyrka där. Rödmålad. Så på vägen tillbaka från Hjo så svängde jag av 195:an och körde mot Brandstorps kyrka. Och visst hittade jag en träkyrka där i Brandstorps kyrkby. En rödmålad träkyrka dessutom.

Brandstorps kyrka sett från parkeringen

Dagens kyrka är från slutet av 1600-talet har en grekisk korsform med torn i mitten. Kyrkan har korsarmar som sträcker sig ut åt alla fyra väderstreck. Byggnadens olika delar täcks av branta valmade sadeltak som är klädda med tjärade sågade ekspån. Inne i kyrkan är väggar och tak täckta med målningar.

Takmålning
Istället för gardiner

Första kyrkan här i Brandstorp var ett kapell med medeltida anor som flyttades hit 1626 från byn Häldesholm och på order av ingen mindre än Per Brahe. Kapellet var dock i så dåligt skick att man rev det och byggde en ny kyrka 1694-98 under ledning av Anders Bengtsson, byggmästare från Jönköping. Under korgolvet inrättade man en gravkammare för familjen Hård. Under 1700-talet uppfördes vapenhuset, sakristian öster om koret och en dörr togs upp i den södra korsarmen 1774. Johan Kinnerus från Jönköping försåg kyrkans innertak med målningar 1748. 1877-78 genomfördes en modernisering av kyrkan som då fick en gul färg istället för röd, fönstren förstorades och takspånen byttes ut. Hängrännor och stuprör sattes upp och södra och norra korsarmen försågs med läktare.

Brandstorps kyrka
Djävulen finns avbildad...

1923 genomfördes en restaurering av kyrka som då återställde den till det skick den hade på 1700-talet. Läktarna som uppfördes 1877-78 togs bort, fönstren försågs med antikglas för att dämpa det kraftiga dagsljuset och ytterväggarna målades åter röda, bara för att nämna några saker som gjordes. Under 1900-talet har flera andra restaureringar gjorts.

Predikstolen är från 1702 och altaruppsatsen är från 1749. Dopfunten i snidad furu skänktes till kyrkan någon gång mellan 1766 och 1789. Här finns också ett krucifix från omkring 1700.

Brandstorps kyrka
Brandstorps kyrka

Brandstorps kyrka

Predikstolen

Utanför kyrkan står en fristående klockstapel som uppfördes 1708 och kläddes in 1860. Runt kyrkogården går en stockgärdesgård bestående av 51 balkar. Den kortaste är fyra meter och den längsta är tio meter. Sydväst om kyrkan finns ett bårhus från 1930 byggt av brädor som härstammar från äldre byggnader.

Kyrktornet sett inifrån kyrkan.
I vapenhuset
Det är de här enkla gravstenarna som allt som oftast
fångar min uppmärksamhet!
 
Brandstorps kyrka och kyrkogård

Det är inte svårt att hitta hit, det är skyltat från väg 195.

Inga kommentarer: