lördag 17 oktober 2015

Girabäcken

Girabäcken är ett naturreservat ca 5 km norr om Gränna. Det ligger i ett område som kallas Östra Vätterbranterna, det är ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder till Omberg i Östergötland i norr.

Bäcken kantas av ädellövskogsklädda sluttningar med träd och buskar som alm, ask, ek, fågelbär, klibbal, skogstry och hassel. Inte för att det säger mig något, jag skulle bara känna igen en ek där ute i skogen bland dessa träd. Jo, så illa är det.

Stigen ner mot Vättern

Naturreservatet som bildades 1998 är 10 hektar stort, men när jag besökte Girabäcken så gick jag bara en liten bit i det. Från parkeringen och ned till stranden. Anledningen? Jag hade jobbat från 08.30 och klockan var redan närmare 18.00 och jag var trött och började bli hungrig. Men, när jag ändå hade bil så tänkte jag att jag passar på att göra ett litet besök.

Girabäcken

På den korta sträckan, det tog ca 5 minuter att gå från parkeringen ner till Vättern, fick jag ändå känslan att gå i en orörd naturskog. Här flyttar man t.ex. inte på fallna och döda träd, nej de får ligga kvar på sin plats. De fungerar nämligen som viktiga livsplatser för insekter, snäckor och trädlevande svampar.

Girabäcken

På våren är fågelsången öronbedövande av gärdsmyg, grönsångare, svarthätta, taltrast, rosenfink och många mer. Du kan även se och höra mindre flugsnappare, mindre hackspett och skogsduva. Kommer du på våren känner du även en kraftig doft av ramslök.
Girabäcken

Girabäcken rinner ut i Vättern

När jag kommit ner till Vättern möttes jag av en liten badstrand, en liten grillplats och resterna av Gränna Sandsten Aktiebolag.

Stranden vid Girabäckens utlopp
Stranden vid Girabäckens utlopp
Rester från Gränna Sandsten AB
Grillplatsen vid Girabäckens utlopp

Gränna Sandstens Aktiebolag bildades på 1890-talet, och man bröt sandsten här i Girabäcken som sedan skeppades vidare från en brygga nere vid Vättern. Mycket av sandstenen såldes till Skåne där man använde den till fasader på offentliga byggnader. I området fanns tre stenbrott och för att transportera stenen till Vättern byggde man ett transportspår (en enkel järnväg). Aktiebolaget hade över 30 anställda i början av 1900-talet, men 1910 gick bolaget i konkurs, p.g.a. försenade leveranser som i sin tur medförde höga böter. Den sista leveransen av sandsten från Gränna Sandsten Aktiebolag var sockeln till Per Brahebysten på Gränna torg. Under 1930- och 1940-talet bröts det sandsten här till bl.a. Husqvarna AB och Norrahammars bruk.

Stranden vid Girabäckens utlopp, mot Omberg...

Det är riktigt riktigt mysigt här nere vid Vättern, det är en riktig pärla. Och tänk en att få uppleva en solnedgång här...
Litet vattenfall strax innan utloppet i Vättern

Hitta hit: Kör norrut från Gränna, utmed den s.k. turistvägen (rv 50), ca 1 km norr om Uppgränna är det skyltat P och Girabäcken.

Inga kommentarer: