söndag 11 oktober 2015

Norra Fågelås kyrka

I anslutning till min Hjoresa slutet av juli så passade jag på att stanna till vid Norra Fågelås kyrka, strax söder
om Hjo. Och till min stora lycka så var faktiskt kyrkan öppen, så jag fick möjligheten att gå in i den också.

Kyrkan omnämns första gången i skrift 1225, men det har förmodligen funnits en kyrka här sedan 1100-talet. Man tror att murar från den första kyrkan ingår i den nuvarande kyrkobyggnaden. Dagens kyrka är en gotisk salkyrka med högspetsiga gavelrösten.

Norra Fågelås kyrka och dess klocktorn

I mitten av 1600-talet genomgick kyrkan en större ombyggnad då vapenhuset tillkom, samtidigt uppfördes kryssvalv i trä samt en orgelläktare. Man byggde ett gravkor vid kyrkans södra del för Karl Hård som avled 1633. Fönstren förstorades troligen 1693.

Även på 1700-talet genomfördes det ombyggnader av kyrkan. 1749 uppfördes det Stackelbergska gravkoret på den norra sidan av kyrkan. 1754 byggdes koret om och fick då sin nuvarande form med en tresidig avslutning och med samma bredd som långhuset. En västportal togs upp och samtidigt togs förmodligen en takryttare ned (som uppfördes på 1600-talet), pga rasrisk. 1788 flyttade släkten Hård ifrån socknen och det Hårdska gravkoret gjordes om till sakristia.

I slutet av 1920-talet genomförde man en större restaurering av kyrkan under ledning av Evert Milles som skulle återställa kyrkan i dess barockdräkt. Sakristians ursprungliga fönster togs upp, och det Hårdska gravkoret byggdes om ännu en gång och blev ett dopkapell. Stackelbergska gravkoret omvandlades på släktens bekostnad till ett gravkapell. 1994 genomgick kyrkan omfattande reparationsarbeten.

Väggarna i kyrkan pryds av flera snidade och målade begravningsvapen, och över altaret finns ett krucifix från 1400-talet uppsatt. På Historiska museet finns ett Mariaskåp från 1400-talet, som en gång fanns här i kyrkan. I dopkapellet står en dopfunt av kalksten som fru M.E. Sparre på Almnäs, skänkte till kyrkan 1651. Predikstolen är skänkt av Johan Hård på Hjällö 1667.

Inne i norra Fågelås kyrka
Krucifixet från 1400-talet.
Begravningsvapen
Dopkapellet med dopfunten från 1650-talet
Predikstolen
Tavla inne i kyrkan

Utanför kyrkan står en rödmålad klockstapel i trä med spånklätt tak. Klockstapeln uppfördes på 1300-talet men genomgick troligen en ombyggnad på 1760-talet. Klockstapeln har tre klockor där lillklockan är daterad till 1300-talet, mellanklockan 1500 och storklockan 1786.

Klockstapeln
Efter att jag kikat klart inne i kyrkan så tog jag som jag alltid gör en promenad på kyrkogården...

Gravsten
En gravsten som jag fick upp ögonen på...
Del av kyrkogården och kyrkan i bakgrunden

På kyrkväggen

Gammal gravsten(?)
Norra Fågelås kyrka ligger ca 5 km söder om Hjo för att hitta hit (om man redan är i Hjo) kör man Hamngatan söderut förbi Stora torget, förbi strandpromenaden och sedan svänger man vänster vid skylt B&B Röda Stallet. Följ skyltning mot Norra Fågelås kyrka och Vättern Sparris. Är du ute och far längs 195:an är det skyltat även därifrån!

Inga kommentarer: