lördag 16 juni 2012

Rumlaborg

I Huskvarna finns resterna av en medeltida borg, Rumlaborg. Dess anor går ända tillbaka till 1200-talet - tidigt 1300-tal., men då under namnet Humlarum och hade fått sitt namn efter biskopsgården Humblarum. 1366 lät Albrekt av Mecklenburg anlägga ett befäst hus på platsen.
Vallgrav
Befästningen fungerade som ett skydd för "riksvägen" mot Östergötland och mot danskarna som tidvis drev upp genom landet. På 1430-talet brändes borgen ned, men återuppbyggdes ca 10 år senare. Under 1600-talet förlorade Rumlaborg sin militära betydelse, och på 1840-talet jämnades borgen med marken och man byggde en park här! På toppen av den gamla befästningen finns idag ett lusthus, även kallat för Mörckska lusthuset, efter godsägaren C F Mörck.
Det Mörckska lusthuset
Godsägare Mörck ägde Rosendala Gård, och på dess marker anlade han en park i engelsk stil, med ett lusthus som sig bör. I lusthuset, byggd i dorisk stil förvarade han delar av sin stora boksamling. Under 1900-talet så har lusthuset fungerat som servering men även som förråd.
Kvar av det medeltida fästet finns en kärna, bestående av en oregelbunden kulle, två skansvallar och tre vallgravar.
Vallgrav
Jag kom i "kontakt" med Rumlaborg förra i året i samband med att jag fick för mig att läsa på lite om Jönköping och Huskvarna med tanke på mitt sommarjobb. Och när jag kom till att läsa vad Huskvarna Stadsmuseum har att erbjuda så kunde jag läsa att man här har fynden efter utgrävningarna av Rumlaborg.
Tänk att jag aldrig hört talas om den här borgen tidigare. Jag visste ju knappt om Jönköpings Slott heller för den delen. Går man in på Destination Jönköpings hemsida så har man inte tagit med vare sig Rumlaborg eller Jönköpings Slott. Är det för att det liksom bara återstår några få rester? Ja jag vet då inte.
Försvarsvallar
Och nu när jag ändå var ute och "irrade" i Jönköping och Huskvarna tidigare i veckan så hade jag bestämt mig för att leta upp resterna av Rumlaborg. Och visst kan man tydligt se att här har funnits någon form av försvarsverk. Jag hade faktiskt uppskattat lite skyltning och information till platsen.

Nu fick jag mer eller mindre gissa mej till vart jag skulle gå. Och hade jag inte någon gång under förra året lyckats utläsa rubriken på en skylt på bron vid rondellen in till Huskvarna kunnat utläsa "Rumlaborg" genom bussfönstret så hade jag inte haft en aning om vart jag skulle gå... Det var eg tack vare nyfikenheten över vad det egentligen stod på skylten som gjorde att jag bestämde mig för att gå dit och läsa. Nu visade det sig visserligen stå om rondellkonsten... Men, jag såg några kullar en bit bort som jag misstänkte kanske kunde vara resterna av borgen. Och tack vare en liten skylt på lusthuset så fick jag det bekräftat att jag var vid Rumlaborg!
Försvarsvallar

Tittar man riktigt noga så kan man se lusthuset uppe på kullen
Hitta hit: E4:an norrut från Jönköping. Sväng av mot Huskvarna centrum, tag vänster i första rondellen (mot Aneby/Lekeryd). Efter ca 500 meter finns en parkering på höger sida. Lusthuset står på en liten kulle.

Inga kommentarer: