tisdag 16 augusti 2011

Visingsborg

Det "första" man ser när man närmar sig hamnen på Visingsö är ruinen efter Visingsborg, basen och den första hörnstenen i Per Brahe d.y:s s.k. slottstriangel. Övriga slott i denna triangel är Brahehus norr om Gränna, och Västanå säteri söder om Gränna.
Visingsborg sett från färjan
Grunden till Visingsborg lades på 1560-talet av Per Brahe d.ä. då han blev upphöjd till greve av Erik XIV vid hans kröning 1561. Per Brahe d.ä. förlänades samtidigt Visingsö av kungen, och han lät då påbörja byggandet av Visingsborg.

Under Per Brahe d.ä:s tid uppfördes den västra längan, och materialet hämtades delvis från Alvastra kloster i Östergötland. Sonen Magnus Brahe uppförde den södra längan - slottets ståtligaste del där det var tänkt att grevefamiljen skulle bo, samt östra längan - med köks- och ekonomiutrymmen.

Per Brahe d.y uppförde den norra längan som var avsedd för betjäningen. När slottet var färdigbyggt hade det sex torn med förgyllda spiror som höjde sig över tak och trappgavlar. Bland inventarierna fanns ett imponerande bibliotek, en rustkammare för uppåt 800 man. Slottets vallar och bastioner var bestyckade med kanoner. Till slottet hörde även ett antal karpdammar, ett par av dessa finns fortfarande kvar att beskåda ett par kilometer norr om ruinen, samt fem trädgårdar med ca 2000 fruktträd.

När Per Brahe d.y. dog 1680 drogs grevskapet in till kronan genom Karl XI:s reduktion. Ägaren till Visingsborg, Nils Brahe, lyckades rädda undan en liten del av inventarierna, som nu finns på Skokloster, men det mesta slumpades bort på auktioner i Jönköping kring år 1700.

Mellan åren 1716-1718 hyste slottet ca 2000 krigsfångar, de flesta ryssar, från Karl XII:s härjningar. Natten mellan 22-23 december 1718 ödelades Visingsborg i samband med en eldsvåda, som enligt sägnen ska vait anlagd av krigsfångarna. Vid senare efterforskningar har det visat sig vara en fångvaktare som var orsaken till eldsvådan. Däremot var väl krigsfångarna knappast villiga att hjälpa till att släcka branden, och kanske är det därför som de har fått skulden för det hela!?
Det går bra att besöka slottsruinen, dock kommer man inte "ända in" i ruinen p.g.a rasrisken, men man kommer ändå nära inpå! Runt om ruinen finns det informationsskyltar som berättar om Visingsborgs historia och dess olika delar.

Idag är det lite svårt, ja för mig i alla fall, att förstå vilket praktslott Visingsborg en gång var, då det bara återstår en länga av slottet, men man kan ändå få en liten känsla för hur stort det faktiskt var, i och med att man tagit fram grundmurarna igen! Och det är något visst med en ruin där bara stenväggarna finns kvar...

Öppet/Tillgängligt: Året runt.
Hitta hit: Vid hamnen på Visingsö.

Inga kommentarer: