fredag 18 mars 2011

Karlevistenen

Det här ingen utflykt som tar hela dagen i anspråk, utan det är mer ett stopp på väg ner till t.ex. Ottenby (om man nu kommer farandes på denna vägen). Karlevistenen är Ölands, ja kanske rent av Sveriges förnämsta runsten. Den är rest till minne av "Sibbe den vise", någon gång på 900-talet. Den är unik då den är huggen i granit, och inte i kalksten som Ölands övriga runstenar, och tack vare dess inskription. Texten är nämligen författad på det invecklade fornnordiska versmåttet sexstavigt drottkväde. Det här är den enda kvarvarande strofen i original på detta versmått.

När stenen restes stod den alldeles nära strandkanten, men genom landhöjning så står den nu en bit ifrån stranden.


Hitta hit: 7 km söder om Färjestaden, skyltat från väg 136.

Inga kommentarer: