måndag 5 september 2016

Odens flisor på Öland

Knappt en kilometer söder om Karums alvar och Noaks ark kan man se två stora resta kalkstenshällar. Kalkstenshällarna är 2,5-3,0 meter höga. Enligt sägnen var det ursprungligen en sten, men när asaguden Oden stack sitt svärd genom stenen för att tjudra Sleipner, sin häst, så sprack stenen. 


De höga kalkstensflisorna är faktiskt en del av ett gravfält från järnåldern, med ett 40-tal gravar. I början av 1900-talet utförde man en arkeologisk utgrävning på platsen, där sex gravar undersöktes. Man fann skelett av tre människor, en vuxen och två yngre individer liksom enkla vardagsföremål. 


Vägbeskrivning Tag av österut från väg 136 i Rälla. Strax innan korsningen vägkorsningen Långlöt/Gärdslösa återfinns Odens flisor.

Senaste besöksdatum
20 augusti 2016

Inga kommentarer: