tisdag 21 juni 2016

Mellersta gravfältet på Visingsö

I samband med att jag hade åkt den där båtturen under "Hemliga rum" den 28 maj, så passade jag på att bege mig till det mellersta gravfältet på Visingsö. Det fanns nämligen en arkeolog på plats. Arkeologen berättade lite om gravfältet som vi befann oss på, och visade även några fynd man gjort där.


På Visingsö finns det idag tre gravfält - södra, mellersta och norra. Från början har det förmodligen var ett enda stort gravfält, men genom bebyggelse, odling och vägdragningar så har de blivit "avskiljda". Här på mellersta gravfältet finns ca 300 fornlämningar/gravar. Det är högar, runda stensättningar, treuddar, resta stenar och klumpstenar. Endast ett fåtal gravar är undersökta, fram till 1996 hade endast två gravar undersökts. Den ena daterades till ca 700 e.Kr. Men, stormarna som härjat på Visingsö de sista 20 åren, senast stormen Egon i januari 2015, har blottlagt gravar, som har efterundersökts. Äldsta graven är en flatmarksgrav, en grav utan markering ovan jord, från förromersk järnålder (ca 500 f.Kr fram till Kristi födelse). Den yngsta graven har utifrån fynden i graven daterats till vikingatid (ca 800-1050 e.Kr.). Mellersta gravfältet har alltså använts under hela järnåldern, under 1 500 år.

För den oinvigde ser det kanske inte så mycket ut för världen. Det är ju "bara" en massa kullar och så lite stenar ståendes här och där. Men, det är just det som är grejen. I kullarna finns det gravar. Och bland stenarna finns det också gravar!
På en av stenarna har Per Brahe d.y. på 1600-talet ristat in en text på latin till minne av sin företrädare Per Brahe d.ä. Översatt säger texten: Per Brahe Greve och Friherre född 1520 regerade i 30 år död 1591. Tyvärr hade jag inte koll på detta när jag besökte gravfältet, annars hade jag förstås frågat arkeologen om hon visste vilken sten det var!Vägbeskrivning: Från hamnen, följ Hamnvägen förbi Brahekyrkan, upp mot öns huvudväg i nord-sydlig riktning. Gravfälten är belägna utmed denna huvudväg.

Besöksdatum: 28 maj 2016

Inga kommentarer: