söndag 6 december 2015

Tyska kyrkan

Jag har i flera år gått förbi Tyska kyrkan i Gamla stan, Stockholm, men aldrig vågat mig in. Förrän nu. Och jag ångrar mig inte. Eller jo det gör jag. Jag ångrar att jag inte vågat mig in tidigare.


Tyska kyrkan, eller S:ta Gertruds kyrka, hittar du i Gamla stan i Stockholm i ett kvarter omgivet av Prästgatan, Svartmangatan, Tyska Stallplan och Tyska Brinken. Kyrkan tillhör Tyska S:ta Gertruds församling som grundades 1571. Det är en av fem icke territoriella församlingar inom svenska kyrkan. Församlingen följer svenska kyrkans vanliga gudstjänstordning, men de flesta gudstjänster hålls på tyska. De övriga icke territoriella församlingarna är: Karlskrona amiralsförsamling, Tyska Christinae församling i Göteborg, Finska kyrkan och Hovförsamlingen. En icke territoriell församling är en församling som är bildad oboeroende av medlemmarnas geografiska förankring (alltså var de bor).
Tyska kyrkans torn. Det är inte lätt
att fota kyrkan...
Kyrkan, eller rättare sagt församlingen, grundades som jag redan skrivit 1571, och var från början, dvs under Hansans medeltida storhetstid, ett gilleshus för tyska handelsmän i Stockholm. Det här gilleshuset hade en byggnad med en festsal på platsen där kyrkan ligger idag. Gudstjänsterna hölls i ett eget kapell  i Storkyrkan. I samband med reformationen 1527 drogs S:ta Gertruds gillesstuga in till kronan. Gillesstugan kom nu att användas för gudstjänster av den finska församlingen mellan 1560-1607. Från 1576 blev även den tyska församlingen hänvisad hit och de fick då dela den med den finska församlingen. 1607 fick man av kungen ensamrätt till denna kyrkolokal. Gilleshusets källvarvalv finns bevarade under kyrkan!


Tornet, sett från innergården.
På innergården...
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende (bortsett från tornhuven) efter en ombyggnation 1638-1642, då Jacob Kristler från Strassbourg anlitades som arkitekt. Den stora invigningen ägde rum 1642. Kyrkan fick en tysk-nederländsk renässansstil blandat med gotikens fornelement, och det enskeppiga kapellet blev en tvåskeppig hallkyrka. Fasaden i mörkrött tegel, är indelad av strävpelare och har detaljer och hörnkedjor av grå sandsten. En brand natten den 7 oktober 1878 gjorde att tornet brann ned, och kyrkan fick sitt nuvarande torn i samband med en renovering av kyrkan 1878-1887. Den kopparklädda spiran från 1887 flankeras av fyra tureller och kröns av en tupp. Arkitekt för det nya tornet med sin slanka tornspira är ingen mindre än Julius Carl Raschdorff från Berlin. Han är även arkitekten för Berliner Dom! Tornet som är 96 meter högt är idag högsta punkten i Gamla stan. I samband med renoveringen kläddes yttermurarna, förutom södra väggen, med maskinslaget tegel. Fönstren har gjutjärnsbågar. Kyrkans huvudportal finns i sydvästfasaden (inne på innergården) med skulpturer i sandsten.
Ingången till kyrkan
Över grinden mot Tyska Brinken som leder in till kyrkan och dess gård finns en förgylld tysk text: "Fürchtet Gott! Ehret den König!" vilket betyder "Frukta Gud, Vörda Konungen". Detta är kyrkans motto. Av någon anledning så fotade jag inte detta. Fråga mig inte varför, för jag vet inte. Antagligen tänkte jag väl att jag gör det när jag lämnar kyrkan, men så glömdes det bort!


När man kommer in i kyrkan möts man av en nästan kvadratisk hall som är indelad av stjärnvalv. Här finns hur mycket som helst att se och utforska. Fantastiska fönstermålningar, predikstolen, altartavlan, kungsläktaren bara för att nämna några!


Interiör Tyska kyrkan
Målat kyrkfönster
Detalj inne i kyrkan


Detalj inne i kyrkan
Tittar man lite noggrannare ser man att stjärnvalven vilar på halvkolonner av kalksten. Golvet är av svart, vit och brun mönsterlagd marmor, och inredningen är präglad av senrenässansens "staplande arkitektur".
Interiör Tyska kyrkan

Predikstolen är skänkt av borgaren Peter Hansen. Den är gjord i marmor och alabaster av Christoffer Behm.
Predikstolen
Detalj, predikstolen.
Altartavlan stod klar 1659, men hade faktiskt påbörjats redan 1641. Altartavlan är gjord i trä med oljemålning av nattvarden, dopet och korsfästelsen och förgyllda statyetter. Utformningen av altaret är ritat av Hans Jacob Kristler, som också stod för ombyggnaden 1638-1642.


Altartavlan
Kungsläktaren är det som påtalade min uppmärksamhet närapå så fort jag klev innanför kyrkans dörrar. Den kungsläktare vi ser idag är från 1672 och arkitekten bakom den är ingen mindre än Nicodemus Tessin d.ä., som även var församlingsmedlem här. Kungsläktaren är precis som det låter: en plats för kungen och drottningen när de besöker kyrkan.


Kungsläktaren
Kyrkbänkarna är från 1649 och formgivna av Christoffer Wellendorf från Nederländerna.


Orgeln är inte äldre än 11 år (från 2004), men är en rekonstruktion av den barockorgel som byggdes till Tyska kyrkan, ursprungligen år 1608. Den är gjord av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Originalorgeln såldes i slutet av 1700-talet och står sedan 1781 i Övertorneå kyrka där den fortfarande är i full funktion. Efter lite mer googlande har jag nu fått fram att det faktiskt finns inte mindre än tre fungerade orglar i Tyska kyrkan. Där ser man...


Kyrkorgeln från 2004
Fler målade kyrkfönster.
Och en liten del av en av de tre orglarna.
Kyrkan har tre kyrkklockor, varvid storklockan med en vikt på ca 5,5 ton är den näst största i Sverige. Diametern är 2,08 meter och den är tillverkad i Dresden. Kyrkan har också ett klockspel bestående av 24 klockor som donerades av riksgrevinnan Wilhelmina von Hallwyl och det spelar fyra gånger per dag.


Men vem var då S:ta Gertrud som gett kyrkan dess namn? Jo, hon var de väg- och sjöfarandes skyddshelgon. Hon var från början en abedissa från Nivelles (nuvarande Belgien) på 600-talet. Hon kännetecknas oftast av att hon har ett sjukhus/kyrka i den vänstra handen och en abedissastav i den högra.

Inga kommentarer: