torsdag 30 juli 2015

Det stora Gotlandsäventyret, dag 4: Roma kloster

Redan i planeringsstadiet för det stora Gotlandsäventyret talade jag om för syrran och hennes sambo att jag gärna skulle vilja besöka Roma kloster, och det visade sig att även syrran spanat in detta ställe. Sagt och gjort, minst två ville dit. C, skrek inte att inte ville dit i alla fall... Så efter att vi varit i Lummelundagrottan så ställde vi in GPS:en på Roma kloster och började köra inåt landet.

När vi kom till Roma så talade GPS:en om för oss att vi skulle svänga in mot Roma kyrka och sedan skulle vi in på en annan väg, det som både jag och syrran tyckte var konstigt att en sådan här känd plats och sevärdhet inte var skyltad från vägen. Så vi var båda lite osäkra på om "fru GPS" som vi kallar GPS:en för verkligen hänvisade oss till rätt ställe. Hur som helst så körde vi på en ganska smal, rak väg, genom en allé och till slut så kom vi faktiskt fram till Roma Kungsgård och Roma Kloster. När vi sedan åkte tillbaka mot Visby, valde vi en annan alléväg ut till huvudvägen och visst var det skyltat lite längre söderut. Varför GPS:en valde den andra är en gåta för mig och syrran.

Platsen är känd sedan åtminstone vikingatiden då det hölls Allting här på platsen, mitt på ön. Här samlades representanter för de tjugo gotländska tingen, för att besluta om sådant som gällde hela ön. Då var det praktiskt att göra detta på ett centralt ställe. Och Roma ligger mitt på ön...

På 1100-talet kom cisterciensermunkar hit och byggde ett kloster, och det är inte ovanligt att kloster och kyrkor uppfördes vid gamla samlingspunkter, både religiösa och icke religiösa. Här hade ju folket redan samlas, då var det lätt att få folket hit även vid och efter kristnandet. Det var munkar från Nydala kloster som 1163 grundade Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae, som var klostrets medeltida namn. Klostret bestod av en kyrka, bostäder för munkar och lekbröder samt en byggnad med kök och matsal.

Det finns väldigt få dokument kvar som beskriver klostrets historia, så man vet inte så jättemycket om klostret. Klostrets förste kände abbot, Petrus, var personlig lärjunge till Bernhard av Clairvaux. Man vet att Roma kloster, till skillnad från moderklostret, var rikt från början och ägde stora egendomar på Gotland, Öland och Estland! Munkarna sålde jordbruksprodukter i Visby och man exporterade även till andra Hansastäder. Den siste abboten, Johannes Bohnsack, tvingades 1519 att avstå de estländska godsen till Kristian II, och några år senare, senast 1531, i samband med reformationen, konfiskerades klostret helt till kronan. Klostret blev då Roma Kungsgård, och brukades då av länsherrar som försåg danske kungen och hans hov med livsmedel. I samband med freden i Brömsebro 1645 blev Gotland svenskt och fram till 1832 disponerades kungsgården av öns landshövding som löneförmån.

Roma Kungsgård

Klosterbyggnaderna stod kvar ganska orörda under 1500- och 1600-talen, men på 1730-talet byggde landshövding Johan Didrik Grönhagen, en ny mangårdsbyggnad och tog då sten från klosterruinerna. I samband med denna ombyggnad raserades bl.a. valven på klosterkyrkan - en präktig kalkstensbyggnad från sent 1100-tal tidigt 1200-tal, i typisk cistercienserstil efter mönster av Fontenay i Burgund. Kyrkan inreddes till ladugård. I början av 1800-talet lät landshövding Cederström riva yttermurarna till sidoskeppen ytterligare. Efter en eldsvåda 1898 tog man bort ladugårdsinredningen.

Roma klosterkyrka

Idag finns inga synliga rester kvar av klosterbyggnaderna, utan det som finns kvar är rester av klosterkyrkan. Man gjorde en mindre utgrävning 1961 som avslöjade klosterbyggnadernas läge. Kyrkoruinen är omgjord till till friluftsteater och här spelas Shakespearepjäser varje sommar.

Murrester
"Abbotens hus"
Det finns dock inga belägg för att abotten
verkligen bott här. Huset är uppfört på 1200-talet
men har förmodligen använts som förråd...
Brygghuset från 1800-talet. Här har funnits ett hus sedan
klostertiden.
När vi kom till Roma kloster visade det sig att det skulle hållas ett genrep för en ungdomsteater som skulle ges ett par dagar senare, så vi kunde tyvärr inte gå in i ruinen, utan vi fick hålla oss utanför. Hade vi bara kommit 30-45 minuter tidigare så hade vi kunnat gå in. Nu såg vi ruinen ganska bra ändå, men det är ju alltid trevligt om man kan gå innanför murarna. Men, det får bli en annan gång. Vi kom fram till alla tre att det inte var sista gången vi var på Gotland!

Innan vi begav oss tillbaka till campingen så kikade vi lite snabbt på utställningen inne i själva kungsgården. En utställning som Roma Hembygdsförening har gjort. Därefter blev det även ett kort stopp vid Roma kyrka. Bara så att jag fick fotat den utifrån. Vi hade redan besökt ett antal kyrkor och kyrkoruiner sedan vi kom till Gotland och jag ville inte tvinga på syrran och C ett besök till. Men ett fotostopp var helt ok!

Roma kyrka: Den nuvarande kyrkan byggdes 1215-1255, under inflytande från cisterciensermunkarnas klosterkyrka, och anses därför sakna såväl kalkmålningar som torn. Huruvida det är sant eller inte, vet jag inte. Det är en treskeppig kyrka och den mest romanska på hela Gotland, och kallas ibland för "den falska basilikan". Den är byggd som en hallkyrka tvärs över, men sidoskeppen är som hos basilikan längre än mittskeppet... Det är en av de större kyrkorna på Gotlands landsbygd. På kyrkogården finns en klockstapel, där det hänger tre klockor som fram till 1929 fanns i Gammalsvenskby i Ukraina.

Roma kyrka
Klockstapeln med kyrkklockorna från
Gammalsvenskby i Ukraina

Inga kommentarer: