tisdag 18 mars 2014

Hovrättstorget i Jönköping

Å nej, nu var det ju ruskigt längesedan jag bloggade något här. Och inte kan jag skylla på att jag inte varit ute och farit heller. För det har jag. Visserligen bara inom Jönköpings kommun och där mitt busskort gäller men ändå. Anledningen till att jag farit runt i Jönköping och Huskvarna är att vi på jobbet dragit igång ett litet projekt vi helt simpelt döpt till "Destinationens historia". Detta har vi gjort då vi faktiskt vill lära oss mer om vår destinations historia. Och de som känner mig, vet ju att jag inte kan göra något halvdant. Nej, nej, jag går ju all-in på det här. Just nu fokuserar jag framförallt på "gamla" hus. Men, problemet är att jag inte riktigt vetat hur jag ska lägga upp det på bloggen. Men, vad f*siken. Det är väl bara att köra. Jag har ju redan tidigare skrivit här att det ibland kommer ploppa upp inlägg som inte är någon "hel" utflykt eller "hel" promenad, men däremot något jag upptäckt på en utflykt eller promenad... Det här inlägget är ett sådant...

Som rubriken antyder så kommer det här inlägget handla om Hovrättstorget i Jönköping. Kring Hovrättstorget i Jönköping finns flera spännande byggnader som Gamla rådhuset, Göta Hovrätt, Grand Hotel och Jönköpings Teater.

Torget kallades från början för Stora torget, eller Stortorget, men i och med att Hovrätten och Rådhuset flyttade hit under 1600-talet så bytte man namn på torget.

Gamla rådhuset: Den byggnad vi ser idag invigdes 1699, och ritades av landshövdingen i Jönköpings län - Erik Dahlberg. Den gamla rådhusbyggnaden var i trä, och brann ner 1691. Den nya byggnaden var ett storslaget hus i sten uppförd i holländsk klassicism. Till byggnaden hörde också två flyglar, vilka revs efter en brand 1785. Gamla rådhuset behöll sin ursprungliga funktion till 1914. Förutom rådhus har byggnaden även fungerat som poliskontor, fängelse och bank. Idag huserar Svenska kyrkan i lokalerna.

Gamla rådhuset är byggnadsminne sedan 1977.

Brunnskar: Mitt på Hovrättstorget står ett brunnskar i brons med reliefer runt om. Relieferna skildrar Jönköpings historia. Brunnskaret uppfördes 1958 av Sven Lundqvist.

Gamla rådhuset och brunnskaret

Göta Hovrätt: Göta Hovrätt instiftades redan 1634 av drottning Kristinas förmyndarregering. Hovrätten i Jönköping påbörjades 1639, togs i bruk 1650 men stod inte helt klar förrän 1665. Byggnaden i fransk klassicism, är uppförd under ledning av murarmästare Heinrich Gottwald, sannolikt efter ritningar av Simon de la Vallé. Hela byggnadens fasad är försedd av huggen sandsten från Trånghalla nordväst om Jönköping.

Enligt en skylt på huset är byggnaden Jönköpings äldsta hus, och har använts för rättsskipning ända sedan 1650, och är därmed den byggnad i Sverige som använts längst för detta ändamål!

Göta Hovrätt är byggnadsminne sedan 1935.

Göta Hovrätt

Göta Hovrätts arkivbyggnad/Ämbetsbyggnaden: Med tiden blev Göta Hovrätts arkiv mycket omfattande och 1816 tillkom en särskild arkivbyggnad i trä. Den visade sig snart otidsenlig och flera nya förslag på arkivbyggnader av sten togs fram. 1867-1869 uppfördes den befintliga byggnaden i nyrenässans, och frånsett fasadmaterialet påminner den mycket om hovrättshuset. Idag inrymmer den ämbetslokaler för hovrätten.

Ämbetsbyggnaden

Grand Hotel och Jönköpings Teater: Grand Hotel och Jönköpings Teater delar hus (och det är självklart möjligt att gå direkt från hotellet till teatern utan att behöva gå ut), som invigdes 1904. Huvudfasaden mot torget är monumentalt utformad i de nyklassicistiska stilidealen med tornliknande hörnpartier, burspråk och balkonger i smide. Teatersalongens och foajéernas ursprungliga inredning är mycket välbevarade.

Grand Hotel och Jönköpings Teater
Gamla tingsrätten: Byggnaden uppfördes så sent som 1984 minsann (om jag läst texterna rätt) och användes fram till 2012 då man flyttade till nya lokaler i Rättscentrum. Jag var säker på att jag hade information om byggnaden, men jag kan faktiskt inte hitta mer det jag skrivit ovan. Vad jag däremot funderar på är om det verkligen var Tingsrätt i byggnaden fram till 2012. Jag har bott här i trakten sedan maj 2011. Och jag kan inte komma ihåg att jag sett att Tingsrätten ligger i detta hus. Nu var jag väl kanske inte så ofta kring Hovrättstorget och traskade i början av min vistelse i Småland, men jag borde väl ändå tänkt på att Tingsrätten låg där... Skulle jag mot all förmodan hitta informationen jag letar efter så lovar jag att uppdatera här på bloggen!
Gamla tingsrätten, med en fin flaggstång mitt i bild.
Ja, ja, man kan ju inte lyckas jämt med bilderna...

Inga kommentarer: