tisdag 3 september 2013

Ljungarums kyrka

Som ni vet vid det här laget så är jag lite svag för kyrkor. Och ju äldre desto bättre. Så när jag upptäckte att det finns en medeltida kyrka inte långt från Jkpg city, och att det går en buss dit, ja då var inte valet så svårt. Ljungarums kyrka och kyrkogård ligger på en liten höjd ca 3 km söder om centrala Jönköping.

Det var bara det att när jag klev av bussen vid busshållplatsen, så kunde jag för min själ inte förstå var denna kyrka skulle finnas någonstans. Jag klev ju av bussen i ett bostadsområde och intill en skola. Efter viss tvekan så kom jag faktiskt fram till Ljungarums kyrka. Och visst är det ändå rätt fräckt med en medeltida kyrka "mitt i" ett bostadsområde.

Som vanligt så var inte kyrkan öppen, utan jag fick nöja med mig att gå omkring utanför och på kyrkogården.

Här har funnits en kyrka sedan 1100-talet. Den första kyrkan var troligen i trä. Under 1200-talet uppfördes långhuset och sakristian. På 1700- och 1800-talen byggdes kyrkan ut till den storlek den har idag. Sakristian med gotiska stjärnvalv är från 1200-talet. Den är uppförd i sandsten, kalksten och gråsten.


Kyrkan är tornlös och på kyrkogården står en rödmålad klockstapel från 1600-talet. Under klockstapeln finns det bearbetade stenfundament, daterade till 1100-talet. I klocktornet hänger det två klockor.Man vet inte hur gammal kyrkogården, men bevarade gravhällar norr om kyrkan och vid sakristian vittnar om att gravsättningar skett här sedan 1600-talet. Troligen har man begravt människor här redan tidigare. Kyrkogården ger intryck av att vara en landsortskyrkogård, trots att den numera är omgiven av villabebyggelse, skola och församlingshem.Lars Hiertas gravsten. Lars Hierta var landshövding
i Jönköpings län. Avled 1835.

Inga kommentarer: