lördag 23 april 2016

S:t Laurentii kapellruin på Visingsö

Många känner säkert till Brahekyrkan och Kumlaby kyrka på Visingsö. Lika känd är inte S:t Laurentii kapellruin.

Kapellruinen ligger väldigt vackert i en "öppning" mitt i ekskogen, strax norr om Kungsladugårdarna. Det är ett härligt lugn här.


S:t Laurentii kapell som mäter 7 gånger 9 meter uppfördes troligen på 1100-talet. Kapellet kan ha fungerat som gårdskapell till Husabyn, den gårdsförsamling som kungen hade till förfogande när han besökte ön.


Kapellet hade tjocka gråstensmurar och ett golv av kalkstensplattor. I öster fanns ett altare.


I samband med reformationen på 1500-talet lämnades troligen kapellet åt sitt öde och var snart i ruiner. Idag återstår bara grundmurarna.


Vid en undersökning 1940 fann man putsfragment som visade att kapellet varit dekorerat med kalkmålningar. Man hittade även bl.a. järnspikar, ett lövformigt hänge av järn till en ljuskrona och krukskärvor.

Vid ruinen finns en minnessten rest av Per Brahe den yngre med texten: "Pet. Brahe greve till Visingsborg, friherre till Kajana reste denna sten 1679 till minne av ett mycket gammalt kapell." Kapellet låg redan då i ruiner och greven lät resa stenen mitt på ruinkullen.


Vem var S:t Laurentii, eller S:t Lars som fått ge namn åt kapellet? S:t Laurentius levde på 200-talet och led den 10 augusti 258 e.Kr. martyrdöden. Han var förvaltare av kyrkans egendomar och blev uppmanad av ståthållaren i Rom att överlämna skatterna till kejsaren. Laurentii vägrade och delade istället ut egendomarna till stadens fattiga och sjuka. Dessa fattiga tog Laurentii med sig till ståthållaren och sade att dessa människor är kyrkans skatter. För detta trots dömdes Laurentii till döden och han blev lagd att stekas över öppen eld på ett halster. Enligt legenden ska han efter ett tag ha bett om att få bli vänd så att han blir jämnt stekt på båda sidorna! S:t Laurentii är humorns beskyddare!

Det finns en legend som säger att en kyrkklocka, som hängt i det lilla kapellet, ska ha sjunkit ner under jorden och att man fortfarande kan höra klockan klämta när det stundar orostider...

Hitta hit: Från hamnen på Visingsö till Brahekyrkan. Sväng höger vid kyrkan, fortsätt rakt fram in på grusvägen genom ekskogen. Ruinen ligger på vänstra sidan av vägen.

Senaste besöket: 2015.

Inga kommentarer: