fredag 15 april 2016

Runstenen vid Rogberga kyrka

Strax utanför kyrkogårdsmuren vid Rogberga kyrka står en runsten. Den två meter höga stenen i röd granit är uppförd någon gång i början av 1000-talet.

Jag hade en väldig sjå att hitta någon information om den här runstenen, så speciellt känd kan den inte vara. Å andra sidan hörde jag nog talas om den för ett eller två år sedan kanske för första gången.

Platsen stenen står på är inte den ursprungliga. Jag har inte hittat någon information om var den stod från början, men 1667 ska den ha stått på kyrkogården. Vid en reparation av vapenhuset 1817 så murades stenen i vapenhusets grundmur. När den medeltida kyrkan revs på 1860-talet plockades runstenen ut och ställdes innanför den östra kyrkogårdsmuren. Den har stått på sin nuvarande plats sedan 1948.

Runstenen i Rogberga
Tolkningen av runstenens runor är: "Ketill reste detta minnesmärke efter Lek(?) sin morbror." Runstenar restes ofta efter fäder, bröder eller söner. Det är väldigt ovanligt att man reser en sten över sin morbror. En förklaring kan vara att Lek hade ingen annan arvinge än Kettil. Det var ett ovanligt arvsförhållande och kan ha varit orsaken till att Ketill lät resa stenen.

Närbild på runorna
Kyrkan är från 1869 och ersatte en kyrka som troligen var uppförd på 1100-talet. Troligen har det funnits en träkyrka på platsen ännu tidigare. Jag kollade aldrig om kyrkan var öppen, och det var ändå inte kyrkan som var målet med stoppet, och då jag var här med fornminneskunskapsgruppen så fanns aldrig tanken att ens kolla om det var öppet.

Rogberga kyrka
Hitta hit: Från Jönköping mot Nässjö. Sväng av vid avfarten mot Rogberga. Kör mot Rogberga. Parkera vid kyrkan.

Besöksdatum: 13 april 2016

Inga kommentarer: