måndag 27 augusti 2012

Hospitalsområdet

"Granne" med Tändsticksområdet i Jönköping är det så kallade Hospitalsområdet. Det utgör ett för Sverige unikt exempel på en välbevarad vårdinrättning från 1700- och 1800-talen.

Hospital var under medeltiden vårdinrättningar, främst för spetälska. Under 1600-talet var de mer eller mindre statliga fattigvårdsanstalter, för de svåraste fallen av oförsörjda och obotligt sjuka. Under 1700-talets slut inrättades lasarett och kurhus, och hospitalen främst avsedda för psykiskt sjuka.

Hospitalet flyttades till den här platsen efter stadsbranden 1612. Här finns fyra hus bevarade:

Hospitalsbyggnaden, huvudbyggnad på Jönköpings hospital. Den röda timmerbyggnaden på två våningar uppfördes 1794. Från början bestod bottenvåningen av köksavdelningen, ett "dårrum" och ett kyrkorum. På ovanvåningen fanns "två kvinno- och två mansdårrum". Under lasarettstiden (1825-1877) tjänade byggnaden som sjukhusbyggnad, och då det ägdes av Jönköpings Tändsticksfabrik var det bland annat upplagsplats för tomaskar, "ångkök" och bostadslägenheter. Idag disponerar Jönköpings Hembygdsförening (Gudmundsgillet) och Röda Korset lokalerna.

Hospitalsbyggnaden
Viktualieboden, var från början just viktualie- och spannmålsbod för Jönköpings hospital. Men vad 17 är då viktualier? Är det ens ett ord? Efter att ha googlat lite har jag fått reda på att en viktualiebod är en bod där man förvarar matvaror. Men, varför i hela friden skriver man inte det då?

Den röda timmerbyggnaden på två våningar uppfördes 1807. Efter att området köpts in till länslasarettet och därefter Jönköpings Tändsticksfabrik, användes boden som förrådsbyggnad. Mellan åren 1952-1966 byggdes den om för STAB-koncernen som använde den som kursgård. Idag ägs den av kommunen, och kallas för Kastanjegården, och används för kommunala servicefunktioner.

Viktualieboden
Kurhusbyggnaden var från början sjukhusbyggnad för Jönköpings läns lasarett, avsedd för veneriskt sjuka. Tvåvåningsbyggnaden uppfördes 1851-1852, och är till det yttre mycket välbevarad. Det fanns sjukrum på båda våningsplanen, och den tjänstgjorde som sjukhusbyggnad fram till 1877. Under den tid som byggnaden tillhörde tändsticksfabriken var den först inredd till snickeri, och sedan till bostäder. Kurhusbyggnaen är bostäder än idag.
Kurhusbyggnaden
Sysslomannabostaden var från början bostad för hospitalssysslomannen, det vill säga föreståndaren för Jönköpings hospital. Byggnaden uppfördes 1774-1777. Den är unik i det avseende att den är byggd i sten, vilket var mycket ovanligt i Jönköping vid den här tiden. Huset är typiskt för sin tid med ett återhållsamt klassicistiskt formspråk med rusticeringar och ett högt valmat tak. Det har inte gjorts några större förändringar på huset sedan byggnadstiden!

1825 blev det läkarbostad, då länslasarettet övertog området. Från 1878 till 1961 var det främst bostadshus och ingick i tändsticksfabrikens område. 1961 överläts det till Viktor Rydbergsmuseet och efter en renovering invigdes museet 1963.

På museet kan man se två utställningar, en om Jönköpings stads historia, under Viktor Rydbergs tid, och en om Rydberg och hans verk.

Sysslomannabostaden/Viktor Rydbergsmuseet
Hitta hit: Centrala Jönköping, "mittemot" Tändsticksområdet.

Öppet: Viktor Rydbergmuseet är öppet lördagar.Inga kommentarer: