tisdag 20 september 2011

Karleby gånggrifter

Ända sedan jag någon gång på lågstadiet såg min första hällkista eller om det var en gånggrift, någonstans i Falköping eller Skaratrakten, i samband med en skolresa har jag varit fascinerad av denna typ av fornminnen!

På den numer berömda bilresan mellan Trollhättan och Gränna en helt vanlig torsdag i mitten av september så passade jag på att titta lite närmare på gånggrifterna i Karleby, strax utanför Falköping. Falbygden är rikt på fornlämningar från bondestenåldern, här finns t.ex. tre fjärdedelar (ca 250) av Sveriges alla gånggrifter. I Karleby ligger gånggrifterna på rad! Här finns t.ex. Skandinaviens största gånggrift, den s.k. Ragnvalds kulle.

En gånggrift är en s.k. megalitgrav från yngre stenåldern. Och vad är en megalitgrav då frågar sig någon kanske? Ordet kommer från grekiskans mega = stor, li'thos = sten. Dvs stora stenar. Och man kan väl säga att det är gravkammare byggda av stora stenblock. Takblocken kan väga upp till 10-15 ton styck!

Jag besökte/såg tre stycken gånggrifter i Karleby; Klövagårdens gånggrift, Ragnvalds kulle och Logårds kulle.

Klövagårdens gånggrift har en kammare som var 6 meter lång och 2,5 meter bred. Vid en utgrävning på 1870-talet hittade man välbevarade benrester från ca 80 individer sägs det! Här på kullen, ovanpå gånggriften ska det ha stått en väderkvarn före 1862.

Klövagårdens gånggrift

Klövagårdens gånggrift

Klövagårdens gånggrift

Ragnvalds kulle är Skandinaviens största gånggrift och kammaren mäter 16*2,5 meter. Själva gången är 11 meter lång! På en av takhällarna finns det även skålgropar, som kan ha använts vid offer.


Ragnvalds kulle

Ragnvalds kulle

Den sista gånggriften jag var vid var Logårds kulle med en kammare som mäter 11*2,5 meter. Även här har man funnit ben efter flera människor. Efter den arkeologiska undersökninge på 1800-talet så lämnades graven öppen, vilket bidrog till att den vittrade och delvis rasade samman. För att undvika att den rasar mer har man fyllt graven med småsten.

Logårds kulle


Logårds kulle
Öppet/tillgängligt: Året om

Hitta hit: Från RV 47 mellan Falköping och Jönköping, skyltat till Karleby. Efter kyrkan är det skyltat till gånggrifterna.

Inga kommentarer: